تداوم حملات جنگنده‌های هوایی دولت ترکیه مقابل جنوب کردستان

جت‌های جنگی دولت اشغالگر ترکیه شب گذشته منطقه بالَکایتی، شهرک قصر و وارتِه هَولیر در جنوب کردستان را بمباران کردند

جت‌های جنگی دولت اشغالگر ترکیه شب گذشته منطقه بالَکایتی، شهرک قصر و وارتِه هَولیر در جنوب کردستان را بمباران کردند.

 

منابع بومی اعلام کردند که هواپیماهای جنگی دولت ترکیه شب گذشته منطقه بالَکایتی، شهرک قصر و وارتِه هَولیر را هدف حملات هوایی قرار دادند.

 

گفتنی‌ست که در این حملات خسارات مالی زیادی به منازل و زمین‌های کشاورزی ساکنان مناطق مزکور وارد آمده است.