تداوم حملات هوایی ارتش ترک به روستاهای منطقه‌ی برادوست

جنگنده‌ها و توپخانه‌های ارتش ترک اشغالگر برای چندمین بار منطقه‌ی برادوست استان هولیر را بمباران کردند. در طی این بمباران, مراتع منطقه آتش گرفته و آسیب جدی به محیط‌زیست منظقه وارد شده است.

دیروز ۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین همزمان با سالگرد نسل کشی کردها از سوی رژیم بعث که به انفال شناخته می‌شود، جنگنده‌های ارتش اشغالگر ترک از ساعت ١١ تا ١٣ کوههای شکیف، ماره ملا، کمکورا را در منطقه‌ی برادوست بمباران کردند.

 

همچنین ارتش رژیم متجاوز ترک از ساعت ١۴ تا ١۵:٣٠ چیادیل در للیکان، روستاهای خلیفان، منطقه خاکورک و ارموش را هدف آتش توپخانه قرار دادند.

 

در طی این توپباران‌ها به مراتع و باغ روستاییان آسیب‌های جدی وارد گردید و بخشی از آنها در آتش سوختند.