ترور دولت ترکیه در جزیره، ۸ تن دستگیر شدند

در منطقه‌ی جزیره در شرنخ نیروهای پلیس به خانه‌ی اهالی حمله کرده و ۸ تن را دستگیر کردند.

  نیروهای پلیس در منطقه‌ی جزیره واقع در شرنخ به خانه‌ی بسیاری اهالی حمله کرده و ۸ تن را دستگیر کردند.

  تاکنون از اسامی دستگیرشدگان و دلیل دستگیری‌ آن‌ها اطلاعاتی بدست نیامده است.