تصاوير منتشر شده، بيانيه‌ى استاندارى را زير سوال مى‌برد     

​​​​​​​تصاوير ضبط شده دوربین‌های مداربسته، بيانيه‌ى استاندار ترک آمد را درباره‌ى قتل رجب هانتاش آشکار و رد نمود.

١٤ آوریل/ ٢۵ فروردین تصوير رجب هانتاش که در محله‌ى شهيد لک از منطقه‌ى ينى شهير شهر آمد به دست پليس کشته شده بود، منتشر شد. اين تصوير توسط سيستم دوربين امنيتى مداربسته مديريت شهرداری ثبت و توسط گروه تیم تحقیق مورد برسى قرار گرفت و ضمیمه پرونده شد.

 

نقابى بر صورت نداشتند، به آنها هشدار 'ايست' داده نشد

تصوير بررسى شده بيانيه‌ى استاندار آمد را که مدعی شده بود:"دو نفر که نقاب زده بودند" را نقض کرده و کذب بودن آن را ثابت می‌کند.

استاندار آمد ادعا کرد هشدار"ايست" به هر دو نفر داده شده، اما این تصاویر اين ادعا را هم رد مى‌کند.