تصویر پهپاد تجسسی ساقط شده ارتش ترکیه منتشر شد

​​​​​​​یک فروند پهپاد تجسسی ارتش ترکیه پس از آنکه از سوی نیروهای گریلا هدف قرار گرفت در مناطق دفاعی مدیا به زمین نشست

یک فروند پهپاد تجسسی ارتش ترکیه پس از آنکه از سوی نیروهای گریلا هدف قرار گرفت در مناطق دفاعی مدیا به زمین نشست

 

دوم اکتبر ٢٠١٨/ ١٠ مهرماه یک فروند پهپاد بدون سرنشین ارتش ترکیه در مناطق دفاعی مدیا توسط نیروهای گریلا هدف قرار گرفت.

تصاویر این پهپاد و قطعات آن از سوی نیروهای گریلا منتشر شده است. به گفته منابع گریلایی این پهپاد در عرصه متینا به زیر کشیده شده.