تعداد زیادی از زلزله‌زدگان هنوز هم به کانکس دسترسی ندارند

شهاب نادری نماینده‌ی پاوه و هورامان در مجلس ایران گفت‌: هنوز تعداد زیادی از زلزله زدگان به کانکس دسترسی ندارند و بارش برف و باران و سرمای زمستان شرایط غیر قابل تحملی برای آنها فراهم آورده است

شهاب نادری نماینده‌ی پاوه و هورامان در مجلس ایران گفت‌: هنوز تعداد زیادی از زلزله زدگان به کانکس دسترسی ندارند و بارش برف و باران و سرمای زمستان شرایط غیر قابل تحملی برای آنها فراهم آورده است

 

وی در ادامه گفت دولت و مسئولین قول مساعدت و یاری رساندن به زلزله‌زدگان را داده‌اند و اعتباراتی به این مناطق اختصاص داده شده اما عملی شدن این وعده‌ها و چگونگی تخصیص این اعتبارات بسیار مهم است.

 

آنچه از سخنان این نماینده‌ی مجلس آشکار است عدم عمل به وعده‌های داده شده از طرف دولت و مسئولین است.

 

بنا به گفته‌ی مردم زلزله زده اعتبارات اختصاص یافته یا توزیع نشده و یا به شیوه‌ای ناعادلانه توزیع شده است.

 

گرفتن وام از بانکها برای مردم بسیار سخت و بانک‌ها عملا از دادن وام سر باز می‌زنند.

 

همچنین دادن کانکس‌ها و سایر امکانات و اعتبارات به صورت گزینشی از طرف نهادهای مربوطه انجام شده و همه‌ی اقشار و مناطق را در بر نگرفته است.

 

علی‌رغم کم کاری دولت،ن هادهای دولتی به نهادهای مدنی اجازه‌ی جمع آوری کمک و حضور در منطقه را نداده و برای آنها مشکل تراشی می‌کنند.