"تنها اوجالان می‌تواند به جنگ خاورمیانه پایان دهد"

​​​​​​​عمر اوجالان نماینده ه.د.پ در مجلس ترکیه می‌گوید که تنها اوجالان توانایی پایان دادن به جنگ‌‌ها و بحران‌های خاورمیانه را دارد. وی افزود:"با حصر اوجالان تمام جوامع را تجرید کرده‌اند. برای پایان دادن به حصر باید هر فرد به مسئولیت‌های تاریخی و وجدانی خو

رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان از ٢٠ سال پیش توسط رژیم ترک به گروگان گرفته شده و هر روز بر شدت انزوای وی افزوده می‌شود. رژیم ترک در ادامه سیاست‌های نژادپرستانه خود طی چند سال گذشته از دیدار خانواده و وکلا اوجالان با وی ممانعت به عمل آورده است. در ماه گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا همراستا با رژیم استعمارگر ترکیه شکایت وکلای اوجالان در رابطه با شکنجه روحی موکل خود در هشت سال جلوگیری از ملاقات وکلا را ناکافی عنوان کرده و رد نموده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا با این اقدام به شکنجه رهبر خلق کُرد از سوی دولت ترک مشروعیت بخشیده است. از سوی دیگر کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا- سی‌پی‌تی هم با سکوت در قبال وضعیت اوجالان به بخشی از سیاست‌های نژادپرستانه دولت ترک مبدل شده است. عمر اوجالان نماینده شهر رحا حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دیدار با اوجالان می‌تواند به بحران‌های موجود خاتمه دهد.

عمر اوجالان با یاداوری اینکه ترکیه بسوی فاجعه گام برمی‌دارد تنها راه حل مسائل موجود را پایان دادن به حصر اوجالان نامید و از روشنفکران، نویستندگان، دمکراسی‌خواهان، روزنامه‌نگاران و آحاد خلق کرد خواست تا به وظیفه خود برای ازادی اوجالان عمل کنند.

 

وی سپس عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد را ضامن آشتی و صلح نامید. این نماینده مجلس عبدالله اوجالان را تنها مخاطب مسئله‌ کرد دانست و هدف جمهوری ترکیه از تحمیل جنگ بر کردستان را وادار کردن خلق کرد به ترک سرزمین خویش عنوان کرد. وی در این مورد به حمله‌های وحشیانه رژیم ترکیه به شهرهای شمال کردستان و ویران‌کردن آنان در سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ اشاره کرد.

 

عمر اوجالان با یادآوری تشدید جنگ مابین رژیم ترک و ملت کرد افزود:"میلیون‌ها نفر عبدالله اوجالان را به عنوان اراده و رهبر خود  و همچنین منبع آشتی و آرامش می‌شناسند. زمانی که گفتگو با اوجالان [توسط رژیم] در امرالی مسدود شد همزمان بحران و کائوس‌های ترکیه هم تشدید شده‌اند."

 

عمر اوجالان سپس به تحمیل جنگ از سوی دولت ترکیه در چهل سال گذشته اشاره کرد و دولت ترک را به تخلیه روستاهای کردستان و به آتش‌کشیدن آنان و انجام دهها مورد قتل‌عام علیه کردستانی‌ها محکوم کرد. وی افزود:" با اینهمه کردها هیچگاه میدان را خالی نکردند و در نتیجه جنگ تحمیلی چهل ساله کردها توانستند نیرو و اراده خود را به همه نشان دهند. وی دستاورهای چهل سال مبارزه در کردستان را نتیجه انقلاب رهبر خلق کرد و رفقای وی دانست."

 

وی حصر اوجالان از سوی رژیم ترک را نتیجه توافق پشت‌پرده نیروهای بین‌المللی علیه کردستان دانست و افزود:"اولویت زندگی و فعالیت ما آزادی اوجالان است. زیرا تنها در این صورت می‌توان به آشتی و آرامی رسید. در غیراینصورت ترکیه بسوی تجزیه پیش می‌رود و جنگ داخلی کنونی کشور را به فروپاشی سوق می‌دهد."

 

عمر اوجالان نماینده رحا-ی حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه در پایان سخنان خود به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با پرونده اوجالان اشاره کرده و گفت:"اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا نتیجه زد و بندهای سیاسی است و نشانه تداوم توطئه بین‌الدولی علیه رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است. لازم است دادگاه مذکور و کمیته منع شکنجه به بخشی از ابزار دولت ترک مبدل نشوند. این سازمان‌ها باید به وظایف تعریف شده خود عمل کنند. عملکرد این دو نشان می‌دهد که به شریک جرم رژیم ترک مبدل شده‌ و تلاش دارند تا شکنجه بر رهبر کردها را مشروع نشان دهند."