توطئه ٩ اکتبر از سوی ساکنین قندیل محکوم گردید

​​​​​​​ساکنین روستاهای مردو و اطراف آن در محکومیت توطئه ٩ اکتبر علیه رهبر خلق کُرد،عبدالله اوجالان در تجمعی اعتراضی گردهم آمدند.

ساکنین روستاهای مردو و اطراف آن در محکومیت توطئه ٩ اکتبر علیه رهبر خلق کُرد،عبدالله اوجالان در تجمعی اعتراضی گردهم آمدند.

 

به مناسبت آغاز توطئه بین‌المللی علیه خلق‌های کردستان در نهم اکتبر ١٩٩٨ ساکنین روستاهای مردو و اطراف آن در قندیل با برگزاری تجمعی اعتراضی بیانیه‌ای را قرائت کردند.

بیانیه مذکور از سوی یکی از اعضای کمیته فعالیت برای آزادی رهبر آپو به نام "قادر پیروت" قرائت شد.

در بیانیه آمده است:"دشمنان خلق کُرد به خیال خود می‌خواستند با دستگیری رهبر خلق کرد مبارزات آزادی‌خواهانه را متوقف سازند به همین دلیل حمله‌ی وسیعی را علیه رهبر آپو آغاز نمودند. ٢٠ سال پیش در چنین روزی توطئه‌ای جهانی با فشار بر دولت سوریه علیه رهبر آپو آغاز گشت و رهبر آپو برای پیشبرد رهیافتی دمکراتیک راهی اروپا شد و نیت دوستانه‌ی خود را در برابر مردم و حکومت سوریه نشان داد. بعد از جابه‌جایی‌های مختلف رهبر آپو در کشورهای اروپایی جواب مثبتی به حل مسئله‌ی کُرد داده نشد و در نهایت در نایروبی پایتخت کنیا پروسه‌ی گروگانگیری و ربودن رهبر آپو، وی را به رژیم ترکیه تسلیم کردند.

 

رهبر آپو تسلیمیت را هیچگاه نپذیرفت و در برابر مدرنیته سرمایه‌داری، جنگی را آغاز نمود که نتیجه‌ی آن اتحاد خلق‌ها و مدرنیته‌ی دمکراتیک بود."

 

در ادامه بیانیه آمده است:"در بیستمین سالگرد شروع توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو برای شکستن سیستم امرالی، مبارزات خود را گسترده‌تر خواهیم نمود. با مشارکت در سیستم خودمدیریتی و قوی نمودن اراده‌ی آزاد از رهبر آپو پیروی خواهیم نمود. برای شکستن انزوای علیه رهبر آپو و سیستم امرالی در جنوب کردستان همواره در میدان خواهیم بود.

 

از همین‌جا به امرالی سلام می‌فرستیم و به غیر از پیروزی به چیز دیگری نمی‌اندیشیم."

 

تجمع اعتراضی با سردادن شعار "زنده باد رهبر آپو" به پایان رسید.