جان باختن کولبر کُرد نقده‌ای در ارتفاعات پیرانشار

دیروز جسد یک کولبر کرد درارتفاعات کانی خدای پیرانشار پیدا شد.

دیروز جسد یک کولبر کرد درارتفاعات کانی خدای پیرانشار پیدا شد.

 

کولبر جان باخته سلیمان خضری ۴۰ ساله و پدر سه فرزند است.

 

وی سه روز پیش مفقود شده بود که دیروز جسد وی پیدا شد، این کولبر در اثر سرمازدگی جان باخته است.