جبهه ترکمن عراق به مردم کرکوک حمله کرد

تنها دو روز پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق جبهه ترکمن به مردم کرکوک حمله کرد. فرمانده کل نیروهای پلیس کرکوک در رابطه با بازداشت ترکیش صالحی برادر ارشد صالحی رهبر جبهه ترکئمن عراق قرار بازداشت صادر کرد.

تنها دو روز پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق جبهه ترکمن به مردم کرکوک حمله کرد. فرمانده کل نیروهای پلیس کرکوک در رابطه با بازداشت ترکیش صالحی برادر ارشد صالحی رهبر جبهه ترکئمن عراق قرار بازداشت صادر کرد.

 

ترکیش صالحی شب گذشته یک شهروند کُرد کرکوکی را در تیراندازی هدف قرار داده و وی را زخمی کرده بود.

 

جبهه ترکمن عراق در انتخابات این دوره مجلس عراق در استان کرکوک آرای فراوانی را از دست دادند. دو روز قبل جبهه ترکمن عراق با اسلحه به مقابل ساختمان استانداری کرکوک حمله کرده و خواهان الغای نتایج انتخابات شده بودند. جبهه ترکمن تهدید کردند که کمیسیون باید ٧ کرسی کرکوک را به آنان بدهد و در غیر اینصورت به نیروهای نظامی حمله می‌کنند و شهروندان را هدف حمله مسحلانه قرار می‌دهند.

 

خاطرنشان می‌شود که جبهه ترکمن عراق از سوی ترکیه حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شود و مدارکی مستدلی از رابطه این جریان با تبهکاران داعش در سالهای اخیر به رسانه‌های جنوب کردستان و منطقه درز کرده است.