جریمه‌ی نقدی مقاومتگران شیلادزه

دادگاه دیرلوک افرادی را که پس از مقاومت شیلادزه دستگیر شده بودند به پرداخت جرایم نقدی محکوم کرد.

  در ۲۳ ژانویه‌ی ۲۰۱۹ / ۳ بهمن ۱۳۹۷ در شهرستان دیرلوک و بخش هیتوته در بهدینان در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت ترکیه ۴ غیرنظامی به شهادت رسیدند. قبل از آن نیز دولت ترکیه در این مناطق کشتارهای دیگری را  انجام داده است. اهالی منطقه علیه کشتار و اشغالگری دولت ترکیه کنشی اعتراضی انجام دادند.  سپس در نتیجه‌ی خشم اهالی این کنش به قیامی مبدل شده و به پایگاه‌های سربازی دولت ترکیه در منطقه حمله کردند.

  اهالی شیلادزه در ۲۶ ژانویه/ ۶ بهمن ماه  به یکی از پایگاه‌های دولت ترکیه در منطقه حمله کردند. اهالی شیلادزه با این اقدام خویش خشم خلق جنوب کردستان در برابر دولت ترکیه نشان دادند. سربازان ترکیه به سوی این افراد تیر اندازی کرده و در نتیجه‌ی آن یک کودک و یک شخص کهن سال به شهادت رسیدند. بعدها حکومت اقلیم کردستان از دولت ترکیه پوزش طلبید و اعلام کرد که این اشخاص را دستگیر کرده و مجازات خواهد کرد. در نتیجه ۸۰ تن از اهالی دستگیر شدند.

  بعدها در نتیجه‌ی فشار و نارضایتی افکار عمومی کردستان و حمایت از خلق شیلادزه، دادگاه دهوک به ناچار بیشتر این افراد را آزاد کرد. بخش دیگر نیز با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد شدند.

  حکم پرداخت جرایم نقدی برای این افراد

  امروز محاکمه‌ی ۱۵ تن که پس مقاومت شیلادزه دستگیر شده بودند و بیش یک ماه را در حبس بسر بردند برگزار شد. این اشخاص بر اساس ماده‌ی ۱۰ قانون شماره‌ی ۱۱ که در سال ۲۰۱۱ تصویب شده است محکوم شدند. نشست دادگاه در ساعت ۹ و با شرکت ۵ وکیل برگزار شد.

  ریوینگ یاسین از وکلای این افراد اظهار داشت، این افراد در سخنان خویش در دادگاه اعلام کرده‌اند که خطایی را انجام نداده و پشیمان نیستند که در مقاومت شیلادزه شرکت داشته‌اند. هیئت دادگاه این افراد را به پرداخت جریمه‌ی نقدی به مبلغ ۱۰۰ هزار دینار عراق محکوم کرد.

  ریونگ یاسین اعلام کرد، " اشخاصی که پس از مقاومت شیلادزه دستگیر شده‌اند برای هر روز مبلغ ۳ هزار دینار را پرداخت خواهند کرد."