جشنواره انگور سیاه سردشت برگزار گردید

با شرکت آحاد شهروندان و کشاورزان محصول انگور، جشنواره انگور سیاه سردشت قبل از ظهر امروز برگزار گردید

با شرکت آحاد شهروندان و کشاورزان محصول انگور، جشنواره انگور سیاه سردشت قبل از ظهر امروز برگزار گردید

 

جشنواره انگور سیاه سردشت با هدف معرفی انگور سیاه و بازاریابی و توسعه این محصول قبل از ظهر امروز در روستای گومان بخش وزینه حومه سردشت برگزار برگزار شد. در این دوره از جشنواره محصولات تولیدی از انگور سیاه به نمایش عمومی درآمد و همچنین نمونه‌های مرغوب این محصول در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

 

خاطرنشان می‌شود که سردشت از قطبهای تولید انگور سیاه دیمی در روژهلات کردستان و ایران است. اما درآمد هنگفت این محصول از سوی واسطه‌ها و عوامل رژیم جمهوری اسلامی به تاراج می‌رود و مبلغ ناچیزی به تولید کنندگان و کشاورزان می‌رسد.