جنبش آزادی زنان ایزدی اقدام آمریکا را قویا محکوم کرد

در اعلامیه‌ی جنبش آزادی زنان ایزدی آمده است: جنبش پ.ک.ک جنبشی است که برای همه‌ی خلق‌ها به سرآغاز آزادی مبدل شده است. هم زمان به ترس و وحشت نیروهای تاریک‌پرست که زندگی زنان و همه‌ی بشریت را تاریک کرده‌اند، تبدیل شده است

جنبش آزادی زنان ایزدی- تاژه اقدام دولت آمریکا بر علیه پیشگامان جنبش آزادی کردستان را محکوم کرد. تاژه همچنین از جامعه‌ی ایزدی خواستند بر علیه این اقدام واکنش نشان دهند.

 

در اعلامیه‌ی جنبش آزادی زنان ایزدی آمده است: جنبش پ.ک.ک جنبشی است که برای همه‌ی خلق‌ها به سرآغاز آزادی مبدل شده است. هم زمان به ترس و وحشت نیروهای تاریک‌پرست که زندگی زنان و همه‌ی بشریت را تاریک کرده‌اند، تبدیل شده است.

 

پ.ک.ک از زمان تاسیس تاکنون بر ضد نیروهای ضد بشری مبارزه کرده است. پ.ک.ک برای همه‌ی خلقهای منطقه و بویژه زنان به رستاخیزی نو تبدیل شده است. به همین دلیل سبب لرزاندن پایه‌ی نیروهای دشمنان بشریت شده است. پ.ک.ک سبب آگاهی خلق‌ها و باور به خود در آنها شده است.

 

هیچ نیرویی نمی‌تواند پ.ک.ک را از خلق جدا کند

جنبش آزادی زنان ایزدی در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود به اقدام آمریکا بر ضد رهبران پ.ک.ک اشاره کرده و گفته است: ما این تصمیم آمریکا را محکوم می‌کنیم و آن را به معنی حمله به همه‌ی انسانیت و بخصوص زنان می‌دانیم. ما بخوبی از بازی و نقشه‌ی آنها آگاه هستیم. این هم یک توطئه‌ی قبیح می‌باشد. همان طور که در مقابل همه‌ی توطئه‌های دشمنانمان ایستادیم، در مقابل این فتنه هم پیروز خواهیم شد. هیچ نیرویی نمی‌تواند فلسفه‌ی رهبر آپو را از پ.ک.ک جدا کند و یا پ.ک.ک را از خلق جدا کند. با اراده‌ی زنان و خلقمان این توطئه را خنثی می‌کنیم.

 

جنبش آزادی زنان ایزدی از همه‌ی خلق ایزدی و همه‌ی نیروهای دمکراتیک خواست در مقابل این توطئه بایستند و اعلام کرد، اکنون زمان شماست که به وظیفه‌ی خود عمل کرده و در مقابل این توطئه‌ی قبیح بایستید. ما بخصوص از جامعه‌ی ایزدی می‌خواهیم در هر جایی از جهان که هستند به مقابله با این توطئه اقدام کنند.