جنگنده‌های هوایی روستای ناوداروک را بمباران کردند

جنگنده‌های هوایی ارتش اشغالگر ترکیه روستای ناوداروک در برادوست را بمباران کردند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها آسیب بسیاری به باغ و بوستان روستاییان وارد شد.

  هواپیماهای جنگنده‌ی دولت ترکیه روستای ناوداروک در منطقه‌ی برادوست واقع در جنوب کردستان را بمباران کردند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها اراضی  منطقه آتش گرفته و آسیب بسیاری به باغ و بوستان روستاییان وارد شد.

  همچنین اعلام شد، در نتیجه‌ی این حملات که تا‌کنون ادامه دارند اهالی منطقه قادر به کنترل آتش سوزی نیستند.