جیهان شیخ احمد از کنترل یک محله دیگر در مرکز رقا خبر داد

جیهان شیخ احمد سخنگوی عملیات آزادسازی رقا از کنترل یک محلەی دیگر در این شهر خبر داد

جیهان شیخ احمد سخنگوی عملیات آزادسازی رقا از کنترل یک محلەی دیگر در این شهر خبر داد

 

جیهان شیخ احمد سخنگوی اتاق عملیات خشم فرات طی سخنانی اعلام کرد نیروهای سوریه دمکراتیك پس از نبردهای چند روزه موفق شدند کنترل محلەی السکن در مرکز شهر رقا را در دست بگیرند.

 

او گفت مبارزان اکنون در حال نبرد برای آزادسازی سه محلەی مرور، امین و منصور هستند.

جیهان شیخ‌احمد می‌گوید به زودی شهر رقا بطور کامل از چنگ داعش آزاد خواهد شد.

 

اعلام خبر کنترل یک محلەی دیگر در رقا به دنبال آن است که دیروز روژدا فلات از فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیك اعلام کرد مجموعا هفتاد درصد شهر رقا در کنترل آنهاست.