حزب دمکراتیک خلق‌ها؛ سکوت نخواهیم کرد، نمی‌نشینیم

ه.د.پ با بیان اینکه ائتلاف نژادپرست حاکم بر ترکیه اراده خلق‌ها را غصب کرده است می‌گوید:"این معضل تنها مسئله ه.د.پ و خلق کرد نیست، مسئله مشترک نیروهای دمکراتیک و خلق‌های ساکن در ترکیه است. ساکت ننشینید، سکوت به معنی پذیرش [وضعیت کنونی] است."

   کمیته مدیریت مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با غصب شهرداری‌های سه کلانشهر آمد، وان و مردین بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

   در بیانیه ه.د.پ آمده است:

   "شهرداران مشترک ما که در کلانشهر آمَد با ۶٣ درصد آرا، در کلانشهر مردین با ۵۶ درصد آرا و در کلانشهر وان با ۵٣ درصد مجموع آرای مردم انتخاب گردیدند با دستور دروغگویان و ناقضان حقوق وزارت کشور از سمت خود برکنار شدند. علیه اعضای مجالس شهرداریهایمان و فعالان شهرداری موجی تازه از دستگیری و بازداشت گسترده در جریان است.

کودتای سیاسی
   این کودتای سیاسی تازه‌ای است. همزمان موضعی خصمانه علیه اراده سیاسی خلق کُرد است. وزارت کشور مرکز طرح‌ریزی کودتاست، عامل اقدام و تصمیم‌ علیه دمکراسی می‌باشد و مرکز آشوبگری، غصب آزادی و حقوق است.

   در مقطعی که قیم بر این سه کلانشهر گماشته شده بودند تمام دارایی‌های آنها صرف شده و تنها کالبدی از شهردای باقی مانده بود. همچنان که در گزارشهای دیوان محاسبات هم بیان شده است وزارت کشور و جریانهای حاکم با بکارگیری قیم به مراکز اعمال غیرقانونی مبدل شده‌اند.

   این حکومت و وزارت کشور توقف اعمال غیرقانونی گماشتگان و افشای فرومایگی‌های قیم‌ها نسبت به دارایی‌های خلق را تاب نیاورده‌اند.

   حکومت به اندازه یک سر سوزن فاقد مشروعیت دمکراتیک است. آنچه که در انتخابات نتوانستند با حیله و مکر و خشونت کسب کنند اکنون با غصب اراده خلق به آن برخواسته‌‌اند و این به رویه‌ی عادی ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ مبدل شده است.

   خلقمان تحت هیچ شرایطی این وضعیت را نمی‌پذیرد و به سیاق گذشته از اراده، نمایندگاه منتخب خویش و حزبش صیانت به عمل می‌آورد.

سکوت نکنید، سکوت یعنی رضایت
   در برابر حکومتی که به غصب اراده خلق می‌پردازد، اراده صندوق‌های رأی و انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد تمام نیروهای دمکراتیک، هم‌میهنان باوجدان، احزاب اپوزیسیون در مجلس و خارج از مجلس، نهادهای جامعه مدنی، اتحادیه سندیکاها و مشاغل و جوامع دمکراتیک را به همبستگی فرامی‌خوانیم.

   استفاده از راههای مشروع و دمکراتیک مبارزه علیه این حکومت حقی است مبتنی بر قانون اساسی و حقوق بین‌المللی. با مبارزه مشترک و اقدام نیروهای دمکراتیک می‌توانیم به دمکراسی دست یابیم.

   ما تمام آنانی را که در ٣١ مارس و ٢٣ ژوئن برای نابودی ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ در انتخابات شرکت کرده و برای پیروزی دمکراسی فعالیت نموده‌اند فرامی‌خوانیم. این تنها مسئله‌ی ه.د.پ و خلق کرد نمی‌باشد بلکه مسئله مشترک تمام خلق‌های ساکن در ترکیه و نیروهای دمکراسی‌خواه است. سکوت نکنید، زیرا سکوت به معنی رضایت است.