حزب کارگران کردستان: در این مرحله نابود خواهند شد

کمیته رهبری حزب کارگران کردستان طی بیانیه‌ای اعلام نمود که با مقاومتی متحدانه و تاریخی بر مبنای خط مشی پیروزی، از نوروز امسال استقبال کرده و ذهنیت فاشیستی، استعماری و مبتنی بر کشتار در این مبارزه نابود خواهد شد

کمیته رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت جشن نوروز بیانیه ای را منتشر و اعلام نموده است که حکومت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ با هیچ اقدامی نخواهد توانست از نابودی خود ممانعت به عمل آورد. متن بیانیه این کمیته به شرح ذیل می‌باشد.

 

 در مقابله با ضحاک زمان

خلقهای خاورمیانه و بشریت در حالی به استقبال نوروز می‌پردازند که مبارزه آزادیخواهانه کردستان با پیشاهنگی کاوه عصر شروع و فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ و داعش را که ضحاکهای برهه کنونی خلقها و بشریت هستند از میان بر میدارد. در این رابطه افسانه ٢۶٣١ ساله ما امروزه به حقیقت پیوسته، تقویت می‌شود و دوباره جان می‌گیرد. پیروزی، مقاومت و اتحاد نوروز که حقیقت راستین و آزادیخواهانه کهن‌ترین جشن بشریت است؛ در مبارزه امروزین ما بیش از پیش معنا می‌باید. نوروز روحی است از کاوه انقلابی و موسس نوروز تا مظلوم دوغان، کاوه معاصر، و زکیه آلکان  و تمامی شهدای قهرمان مبارزه برای آزادی در جریان است.

 

بر مبنای حقیقت و جوهره نوروز به استقبال از ان دست می زنیم

 ما در جایگاه جنبش و خلق کرد،  نوروز سال ٢۶٣١ را با مرحله از میان برداشتن انزوا و در هم شکستن فاشیسم و کردستانی آزاد استقبال می‌کنیم. ایستادگی اعتصاب کنندگان در جریان مقامت بی‌نظیر آنها، با پیشاهنگی ریاست مشترک ک.ج.د و نماینده جولمرگ از حزب دمکراتیک خلقها، لیلا گوون ١٣٠ روز خود را سپری کرده است. خلق ما و نیروهای دمکراتیک حول اعتصاب کنندگان و با پیشاهنگی نیروهای قهرمان گریلا مقاومت ضد فاشیستی بی‌نظیری را آغاز کرده‌اند. با آگاهی، ایمان و عشقی بزرگ و از سر ایستادگی، مبارزه آزادیخواهانه نهایی، همراه با مد نظر داشتن واقعیت نوروز به شیوه‌ای صحیح در جریان است.

 

نوروز شاهد پیروزی و دست یابی ما به آزادی خواهد بود

بر این مبنا، جشن آزادی نوروز را به رهبر آپو، لیل گوون، ناصر یاغز و تمامی دیگر اعتصاب کنندگان، تمامی دوستان حزب، خلق میهن دوست، نیروهای دمکراتیک و بشر دوست شادباش گفته و سلامهای انقلابی خود را به مقاومت کنندگانی که سطور تاریخ را رقم می‌زنند می‌فرستیم، در نوروز جدید برایشان آرزوی موفقیت داریم. تمامی شهدای راه آزادی را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نوروز، مظلوم دوغان، معصوم کورکماز، زکیه آلکان، رخشان دمیرل، روناهی، بریوان به یاد آورده و نسبت به تحقق آرزوها و آرمانهای این شهیدان مجددا پیمان می‌بندیم. امیدواریم و بر این باوریم که نوروز شاهد بزرگی برای پیروزی بزرگ آزادیخواهی ما خواهد بود.

 

استعمار ترور فاشیستی را افزایش می دهد

جنگ جهانی سوم در خاورمیانه وارد ٣٠مین سال خود شده است. بدون گمان مهمترین و معنادارترین بخش این جنگ در کردستان، علیه داعش و فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ انجام شده است. سیاست و عقلانیت ابزاری مبتنی بر کشتار و استعمار بر خلق کرد تحمیل شده است، در خاورمیانه و تمامی جهان ترور فاشیستی و دیکتاتوری وارد مرحله عمل شده است. اشغال کردستان در درجه نخست و ترکیه وخاورمیانه صراحتا از طریق استعمار و کشتار از سوی ترور فاشیستی انجام می شود. تداوم استعمار و نسل‌کشی بر کردستان در خاورمیانه و با پیشاهنگی ترکیه به شیوه‌ای آشكارا تداوم ترور از سوی نژادپرستان و جانیان است. این امر نیز در امرالی و سیستم انزوای آن آشکارا خود را بازتاب می‌دهد. در برهه کنونی هر کس که از سر راستی از ضدیت با فشارهای فاشیستی، ترور و  کشتار سخن می‌گوید باید علیه حاکمیت قاتل و استعماری بر کردستان، انزوای امرالی و سیستم مبتنی بر شکنجه آن به مقابله برخیزد.

 

از همگان می‌خواهیم واقعیتها را ببینند

ما، جنبش آزادیخواه خلق کرد همواره در مقابله با ضحاکهای عصر، داعش و فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ متحمل هزینه‌های فراوانی گشته و مبارزه آزادیخواهانه تاریخی را به پیش برده‌ایم. در مقابله با ذهنیت و سیاست فاشیستی- قاتل و وحشی مدرنیته سرمایه‌داری علیه تمامی بشریت، خط مشی مبتنی بر حراست از آزادی تاریخی را به پیش برده‌ایم. با وارد کردن ضرباتی علیه آ.ک.پ/م.ه.پ، تضعیف داعش و ذهنیت‌هایی شبیه به آن، آنگونه که در شمال و شرق سوریه مشاهده شد، با پاکسازی ذهنیتی ارتجاعی و فاشیستی همانند داعش، تمامی بشریت را از ترور فاشیستی و بلای مهیب آن حفظ نموده‌ایم. لازم است همگان این واقعیت‌ها را دریافته و عادلانه قضاوت نمایند. از همین رو تمامی کسانی که خود را طرفداران دمکراسی قلمداد می‌کنند، باید علیه استعمار جمهوری ترک در کردستان قرار گیرند، واقعیت خلق کرد و خلق دمکراتیک را دریابند.

 

نخواهند توانست مانع از نابودیشان خود شوند

ما در جایگاه یک جنبش و یک خلق، نوروز سال ٢۶٣١ را بر اساس خط مشی پیروزی، با مقاومتی تاریخی و متحدانه استقبال می‌نماییم. چنین وضعیتی در نتیجه ذهنیت فاشیستی و اقتدارگرایی آ.ک.پ/ م.ه.پ ظهور نموده است. زیرا از میان برداشتن سیاست نابودکارانه ذهنیت فاشیستی مبتنی بر کشتار، فاشیسم و استعمار از طریق مبارزه تاریخی راه خود را باز می‌یابد. دیکتاتوری فاشیستی اردوغان-باخچلی در مواجهه با چنین رویکردی به حملات دیوانه‌واری دست یازیده و از همین رو کلماتی پست و سخیف اختیار کرده و در این راه هیچ یک از معیارهای حقوقی و اخلاقی را به رسمیت  نشناخته، روزانه دهها نفر را به قتل رسانده و زندانها را لبریز از آزادیخواهان نموده است، سیستم انزوا و شکنجه امرالی را همانند شیوه‌ای از مدیریت بر تمامی ترکیه تحمیل کرده و همانند پاشاهای حزب اتحاد و ترقی خلق ما را تهدید به اخراج و بیرون راندن از سرزمین هزاران ساله خود می‌نماید. اما هیچ راه گریزی از نابودی برای آنان متصور نیست؛ در نهایت نخواهند توانست مانع از نابودی و فروپاشی خود شوند. در مقابل مرحله آزادی خلق ما که در حال پیشرفت است، دریافته‌اند که ناچار از رفتن به زباله دان تاریخ خواهند بود؛  از همین رو بیش از ترس چاره دیگری ندارند.

 

مبارزه شدت و وسعت پیدا خواهد کرد

آشکارا قابل مشاهده است که با افزایش حملات کشنده فاشیستی و ازدیاد قتل عام، مبارزه خلق و دوستان ما در هر چهار بخش کردستان و خارج از میهن بسط و گسترش یافته و وسعت پیدا می کند. خلق ما در شمال کردستان و نیروهای دمکراتیک، خود را برای انتخابات محلی ٣١ مارس آماده می کنند تا درس خوبی را به فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ بدهند. خلق ما در روژآوای کردستان، اعم از عرب و تمامی دیگر خلقهای سوریه اتحاد را ایجاد و تبهکاران داعش را شکست داده و سیستم حفاظت آزاد خود را تاسیس کرده اند. خلق ما در جنوب کردستان نیز با خیزش شیلادزه علیه فاشیستهای آ.ک.پ/م.ه.پ و اشغالگری ترک اعتراض و خشم خود را نشان داده اند. در مقابله با ذهنیت فاشیستی و قاتل، خط مشی اتحاد ملی ایجاد و از تمامی میهن دوستان کردستان می خواهند که اتحادی اینچنین را ایجاد کنند. خلقمان در شرق کردستان که حامی مقاومت تمامی بخشهای دیگر کردستان است نیک بر این نکته واقف است که نیروی انقلابی تاریخی بوده و تحت هر شرایطی در حال تدارک برای آینده است. خلق ما و دوستانمان در خارج از میهن نیز برای مقاومتی جسورانه و فداکارانه که به پیش برده می شود، نقش پیشاهنگی مرحله پیروزی را بر دوش دارد.

 

سال جدید و نوروز دیهیم پیروزی بر سرخواهد گذاشت

ما در جایگاه جنبش و خلق کرد، نوروز سال ٢۶٣١ را بر مبنای آزادی، اتحاد برای مقاومت و دست یابی به پیروزی مورد استقبال قرار می دهیم. در همه جا با پیشاهنگی زنان و جوانان فعالیتهای آزادیخواهانه گسترش می یابند. با پیشاهنگی  اعتصاب کنندگان و شعار از میان برداشتن حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان، مرحله مقاومت بزرگ آغاز و راه را بر پیروزی هموار می کند. قهرمانیهای مظلوم و آگید، خط مشی پیروزی و مقاومت ١۴ ژوئیه را به نمادی از این مقامومت تاریخی تبدیل می کند. با شادباشهای نوروزی این مقاومت به اوج خود رسیده و در سال جدید نوروز خواهیم دید که نوروز امسال دیهیم پیروزی بر سر خواهد گذاشت.

 

خیابانها و میادین را به قبضه خود در آورده و نوروز را جشن خواهیم گرفت

بر این اساس، مجددا نوروز را به همه شادباش گفته و از تمامی جوانان خلقمان و دوستمانمان می‌خواهیم که بیش از پیش از مرحله مقاومت از میان برداشتن حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان، با پیشاهنگی لیلا گوون حمایت به عمل آورده و فعالیتهای آزادیخواهانه را بیش از پیش گسترش دهند. مرحله مقاومت کنونی ما را بر اساس خط مشی مظلوم و معصوم به پیش برده و پیروزی حتمی را نصیب شوند، در این چارچوب از همه می‌خواهیم نوروز، این جشن آزادی را با شوری بزرگ در میادین و محلات جشن بگیرند.