حمله انفجاری در کمپ مخمور تعدادی كشته و مجروح برجای گذاشت

در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی ( مخمور) حوالی غروب انفجاری میهب روی داد

در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی ( مخمور) حوالی غروب انفجاری میهب روی داد

 

در کمپ آواره‌های شهید روستم جودی در نزدیکی شهر مخمور انفجاری روی داد.

 

خبرهای اولیه دریافتی از منابع محلی حاکی است که این حمله از سوی گروههای وابسته به رژیم ترکیه علیه گردان‌های محافظتی خلق مخمور صورت گرفته است.

 

انتظار می‌رود در ساعات آتی بیانیه‌ای در این رابطه منتشر شود.

 

حمله در ساعت ١٨:٣٠ به وقت محلی روی داد و گفته می‌شود که تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشته است.