حمله گریلایی در بارزان و جولمیرگ

نیروهای گریلای ه.پ.گ علیه ارتش اشغالگر ترکیه در منطقەی بارزان جنوب کردستان و مرز جولمیرگ عملیاتهای را انجام دادند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، نیروهای گریلای ه.پ.گ در تپه خوده در منطقەی بارزان در جنوب کردستان و جولمیرگ عملیاتهایی را انجام دادەاند.

  همچنین اعلام شده است، در نتیجەی این عملیات که در ساعات شب روز جمعه ۱۴ ژوئن انجام شده است تعداد زیادی از نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه کشته و زخمی شدەاند. تاکنون دربارەی جزئیات این عملیات اطلاعاتی بدست نیامده است.