خودکشی ۷ تن در روژهلات تنها طی یک ماه اخیر

تبعیض ملی و جنسیتی، مسائل خانوادگی، فقر و بیکاری از دلایل عمده خودکشی در روژهلات کردستان است

بنابر گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری هرانا تنها طی یک ماه گذشته حداقل ۷ تن در روژهلات خودکشی کرده و جان خود را از دست داده‌اند.

 

از این ۷ تن، ۵ تن زن و یک مرد و یک تن دختر نوجوان بوده است.

 

طبق این گزارش روز یکشنبە ١٣ آبان ماه ۱۳۹۷، یک زن از اهالی سردشت به نام "آمنە ابراهیمی" (۴۵ ساله) و متاهل بە دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی، از طریق حلق آویزکردن بە زندگی خود پایان داد.

 

پیش از آن‌ روز جمعە ۴ آبان ماه، نیز یک زن ٣٧ سالە به نام "مریم جنگلی" از اهالی پیرانشار اقدام بە خودکشی کرده و بە زندگی خود پایان دادە است.

 

روز پنجشنبە ٢ آبان ماه، هم "فاطمە قادری" از اهالی روستای نگل مریوان بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کرده و جانش را از دست داد.

 

همان روز "عطا اللە امین زادە" از اهالی بانه بە دلیل مشکلات اقتصادی و فقر، اقدام بە خودزنی کرده و زندگی‌اش را پایان داد.

 

همچنین، روز دوشنبە ٢٣ مهر ماه، "رضیە روبینا" ۴۶ سالە از اهالی مریوان بە دلیل اختلافات خانوادگی، خود را حلق‌آویز کرده و‌ فوت کرد.

 

قبل از آن روز یکشنبە ١۵ مهر ماه، یک زن جوان از اهالی روانسر به نام "نیلا مرادی" فرزند محمود بە دلیل مشکلات خانوادگی، خود را حلق آویز کرد.

 

از سوی دیگر، در تاریخ ٢٧ مهر ماه، "شعلە سبحانی" ۱۶ ساله از اهالی بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر اقدام بە خودسوزی کرده و به زندگی‌اش پایان داد.

 

خودکشی‌های گزارش شده بیشتر به دلیل مشکلات خانوادگی که بیشتر ناشی از مشکلات اقتصادی و مالی می‌باشد، هستند.

 

همچنین خودکشی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان بوده است که به دلیل تبعیضها و مشکلات گسترده‌ای می‌باشد که زنان با آن روبه رو هستند.