درخواست خانواده زندانیان امرالی برای ملاقات رد شد

​​​​​​​روز پنج‌شنبه خانواده‌ چهار زندانی محبوس در جزیره امرالی برای دیدار با اعضای خویش درخواست ملاقات به دادستانی جمهوری ارائه کرده بودند. اعلام شد که دادستانی با این درخواست مخالفت کرده است

محمد و فاطمه اوجالان برادر و خواهر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان توسط مظلوم دینچ وکیل و وصی خانواده خواهان انجام ملاقات با وی شده بودند. دادستانی عمومی جمهوری رژیم ترک در شهر بورسا با این خواسته مخالفت کرد.

 

از سوی دیگر درخواست خانواده زندانیان دیگر پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم، علی کنار برادر عمر خیری کنار و صبیحه آصلان خواهر فیصل آکتاش هم با مخالفت دادستان مواجه شد.