درخواست ٣٧۵ سال حبس برای هر کدام از گلتن کشاناک و سباهات تونجل

​​​​​​​دادستانی رژیم فاشیست ترکیه علاوه بر رد درخواست آزادی هر کدام از گلتن کشاناک رییس مشترک شهرداری آمَد و سباهات تونجل ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک خواستار ٣٧۵ سال حبس برای این دو شده است

دادستانی رژیم فاشیست ترکیه علاوه بر رد درخواست آزادی هر کدام از گلتن کشاناک رییس مشترک شهرداری آمَد و سباهات تونجل ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک خواستار ٣٧۵ سال حبس برای این دو شده است

 

دهمین جلسه شعبه یک دادگاه کیفری شهر ملاطیه در رابطه با پرونده گلتن کشاناک و سباحات تونجل روز گذشته برگزار شد. در جلسه دادگاهی هر برخ از مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب مناطق دمکراتیک، سازمانهای حقوق بشری کردستان و ترکیه هم شرکت کردند.

 

دادگاه رژیم غاصبگر ترک برای این دو زن زندانی کُرد در مجموع خواهان ٣٧۵ سال (٢٣٠ سال برای کشاناک و ١۴۵ سال برای تونجل) حبس شد. هر دو به "تأسیس و مدیریت سازمان"، "تبلیغات برای سازمان"، "مشارکت در نشست‌ها و تظاهرات غیرقانونی" متهم شده‌اند.

 

این دو زن سیاستمدار کردستانی در جلسه دادگاه شرکت نکردند. وکلای مدافع آنان ضمن رد اتهامات مطرح شده خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط موکلین خود شدند.

 

قضات پس از نیم ساعت شور تصمیم گرفتند که با درخواست آزادی هر دو سیاستمدار کردستانی مخالفت کنند. جلسه بعدی دادگاه به گفته دادستانی رژیم در ١٧ دسامبر خواهد بود.

 

خود زندانیان، افکار عمومی و سازمان‌ها و نهادی کردستانی بازداشت و حبس فعالان اجتماعی و سیاسی کردستان را "گروگان‌گیری" رژیم مستبد اردوغان می‌دانند.