در قندیل کمیته‌ی دفاع از خاک کردستان اعلام شد

هیئتی متشکل از پیشمرگان دیرین، میهن‌دوستان، زنان و علمای آیینی برای مقابله با اشغالگری دولت ترکیه کمیته‌ی دفاع از خاک کردستان را اعلام کردند.

  روز پنج‌شنبه ۲۷ ژوئن/ ۶ تیر هیئتی متشکل از پیشمرگان دیرین، میهن‌دوستان، زنان و علمای آیینی برای مقابله با حملات و اشغالگری دولت ترکیه به قندیل رفته و کمیته‌ی دفاع از خاک کردستان را اعلام کردند.

  دریا عمر به نمایندگی از این هیئت اظهار داشت، " با هدف حمایت از نیروهای گریلا و در مقابله با اشغالگری ارتش ترکیه در جنوب کردستان که تهدیدی برای دستاوردهای خلق کرد است، به دامنه‌ی قندیل آمدیم. پس گفت‌وگو‌هایی در میان پیشمرگان دیرین، زنان، علمای آیینی و میهن‌دوستان قرار بر تشکیل کمیته‌ی دفاع از خاک کردستان را گرفتیم. این کمیته وابسته به هیچ حزبی و جریانی نخواهد بود و هدف آن دفاع از میهن و دستاورد‌های خلق کرد است. اعلام می‌داریم، دیگر اشغالگری بس است، خلق آزادی خواه باید با انقلابیون هم صدا گشته و نباید هیچگاه این حملات و اشغالگری را قبول نماییم."

  وی در ادامه اعلام کرد، " خلق  کرد همواره برای دستیابی به آزادی قربانی داده‌اند، هیچ گاه تسلیمیت را قبول نکرده و برای حقوق مشروع خویش مقاومت نموده است. مرگ را قبول می‌کنیم اما زندگی زیر دست را قبول نخواهیم کرد. از پیشمرگان دیرین درخواست می‌کنیم، همانگونه که در گذشته مبارزه کردند، در آینده نیز بر این اساس اصرار نموده، سربلند بمانید و به سنگر مقاومت بپیوندید. نیروهای پیشمرگ، مبارزان و نیروهای گریلا بمانند نور چشمانمان بوده و از آن‌‌ها محافظت خواهیم کرد. "

  این کمیته از تمامی خلق کرد و آزادی خواهان درخواست کرد، در برابر این حملات بایستند و به این کمیته بپیوندند.