در کمک به مصیبت‌زده‌های زلزله هم تبعیض/ روستاهای یارسانی از هر کمکی محرومند

بنا بر اخبار رسیده از مناطق زلزله‌زده استان کرماشان تعدادی از روستاهای ویران شده تا به حال هیچ کمکی از جانب نیروهای امدادرسانی رژیم دریافت نکرده اند.

بنا بر اخبار رسیده از مناطق زلزله‌زده استان کرماشان تعدادی از روستاهای ویران شده تا به حال هیچ کمکی از جانب نیروهای امدادرسانی رژیم دریافت نکرده اند.

 

این روستاها که عمدتا یارسان می‌باشند از جانب نیروهای رژیم نادیده گرفته شده و تا به حال به حال خود رها شده‌اند.

 

تعداد زیادی از کشته‌های زلزله دیشب در مناطقی بوده است که ساکنانش یارسان می‌باشند. این مناطق از طرف رژیم به طور عمد فقیر نگه داشته شده و نسبت به سایر مناطق توسعه نیافته‌تر هستند.

 

به گفته شاهدان کمکهای مردمی رسیده به منطقه توسط رژیم سازماندهی و توزیع می‌شود به همین دلیل کمکهای مردمی نیز به روستاهای مذکور نرسیده‌اند.

 

به دلیل سرمای شدید و وسعت ویرانیها شروندان کُرد در مناطق یاد شده با وضعیت بسیار دردناکی مواجه هستند و نیاز به کمکهای هر چه سریعتر دارند.