دستگیری یک نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها

دیارت تاش‌دمیر نماینده مردم آگری در پارلمان ترکیه خلق‌ها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است

دیارت تاش‌دمیر نماینده مردم آگری در پارلمان ترکیه خلق‌ها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است

 

گزارش‌ها حاکیست دیارت تاش‌دمیر سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیك خلق‌ها امروز د رفرودگاه آتاترک استانبول بازداشت شده است. او نماینده مردم آگری در پارلمان است.

 

گفته می‌شود دستگیری او با حکم قضایی بوده است. دیارت تاش‌دمیر پس از بازداشت به دادگستری باکرکوی استانبول منتقل شده است.

 

بیش از ده نماینده پارلمانی ه.د.پ اکنون در زندان‌های ترکیه بسر می‌برند. دولت ترکیه طی روزهای گذشته بارها اقدام به بازداشت نمایندگان دیگر کرده و پس از بازجویی‌های اولیه آنها را آزاد کرده است.

 

حزب دمکراتیك خلق‌ها سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است که مورد حملات متعدد کاخ ریاست جمهوری ترکیه قرار گرفته است.