ده‌ها نفر در جریان اعتراضات در شرق كردستان بازداشت شد‌ه‌اند

موج بازداشت شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری در ایران و روژهلات کردستان ادامه دارد. گزارشهای منابع دولتی حاکی از بازداشت دست‌کم ١٨٠٠ نفر در سرتاسر ایران است. منابع غیررسمی تعداد بازداشتی‌ها را بیشتر از ٢١٠٠ نفر اعلام کرده‌اند.

موج بازداشت شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری در ایران و روژهلات کردستان ادامه دارد. گزارشهای منابع دولتی حاکی از بازداشت دست‌کم ١٨٠٠ نفر در سرتاسر ایران است. منابع غیررسمی تعداد بازداشتی‌ها را بیشتر از ٢١٠٠ نفر اعلام کرده‌اند.

 

گزارشهای متعدد از شهرهای روژهلات کردستان از جمله دهلران، اندیمشک، مسجد سلیمان، ثلاث‌باوه‌جانی، سرپیل ذهاو، پاوه، جوانرو، دالاهو، قروه، کامیاران، دهگلان، بیجار، بانه، سقز، مهاباد، سردشت، بوکان، خوی و سلماس حاکی از استقرار نیروهای ضد شورش در شهرهای مذكور است. در مریوان مزدوران محلی رژیم مسلح شده و در سطح شهر به جولاندهی می‌پردازند. در مراکز استانهای اورمیه، سنه، کرماشان، همدان، خرم‌آبادو ایلام نظامیان بیشتری به داخل شهر گسیل شده‌اند. رژیم تمام نیروهای خود را طی دعوت‌نامه فراخوانده است.

 

هنوز از تعداد دقیق بازداشتی‌های شرق کردستان خبری موثق در دست نیست. همچنین محل نگهداری آنان نامعلوم است. جمعیت حقوق بشر کردستان اسامی ۴٣ دانشجو را که در اعتراضهای اخیر روژهلات کردستان بازداشت شده‌اند منتشر کرده است.

 

۱نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

۲توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

۳محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: سنه

۴لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

۵امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

۶-محمد جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: سردشت

٧- وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرماشان

٨- احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: نهاوند

٩- فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١٠- یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١١- شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١٢- حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١٣- آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١۴- غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

١۵- ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: اورمیه

١۶- یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

١٧سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

١٨سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

١٩سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٠مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢١محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٢لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٣هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢۴جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢۵فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢۶سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٧محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٨روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٢٩لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣٠عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣١حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣٢جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣٣علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣۴محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣۵جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

٣۶علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

٣٧ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرماشان

٣٨امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: اورمیه

٣٩ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

۴٠جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: سنه

۴١قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: اورمیه

۴٢عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرماشان

۴٣شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: اورمیه

 

از سوی دیگر بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان احضار و بازداشت دانشجویان کُرد همچنان ادامه دارد.

 

طبق گزارش‌های این منبع حقوق بشری طی روزهای گذشته دو دانشجوی دانشگاه اورمیه به نامهای سیوان کلامی، اهل سنه و محمد جواد امیرصادقی، اهل مراغه در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر اورمیه توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شده و به زندان مرکزی اورمیه منتقل شده‌اند.