دوران کالکان: با وجود انقلابیونی مانند اولاش انقلاب اتحاد انسانی می‌تواند ایجاد شود

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان در سالگرد شهادت  اولاش آدالی گفت: با وجود انقلابیونی مانند اولاش انقلاب اتحاد خلق‌ها می‌تواند ایجاد شود.

  دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان، یاد و خاطره اولاش آدالی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی د.ک.پ  و فرمانده نیروی متحد  بُوگ و سخنگوی جنبش انقلابی متحد خلق‌ها  ه.ب.د.ه را در سالگرد شهادت وی گرامیداشت. کالکان در ارتباط با آدالی که در 22 ژوئیه 2017 به شهادت رسیده بود اظهار داشت، " من بار دیگر این وعده را که آرمان‌های اولاش را به پیروزی برسانیم و با یاد قهرمانی‌های وی به مقاومت ادامه دهیم تکرار می‌کنم. به رغم مدت زمانی کم، روزهایی تاریخی را با رفیق اولاش سپری کردیم. مبارزات پر اهمیت و ادامه داری را باهم انجام دادیم.  رفیق اولاش سخنگوی تاسیس جنبش انقلابی اتحاد خلق‌ها را بر عهده داشت و با هم به اعلام موجودیت آن دست زدیم. از جمله افرادی بود که با رنج و زحمات بی شمار در راستای تلاش برای تاسیس و سیستماتیزه نمودن آن تلاش نمود. با برخورد سازنده و پر اهمیت خود، صبر، تلاش، مسئولیت پذیری به مسائل آینده توجه نموده و در حل و فصل مشکلات، از نقشی کلیدی برخوردار بود و واجد نیرویی برای حل وفصل مشکلات و مسائل بود. از شهادت وی به بعد، در جریان این دو سال چه مسائلی روی داد؟ واقعیتی است که در ترکیه یگانه راه رهایی انقلاب دمکراتیک است. یگانه آلترناتیف جنبش انقلابی و اتحاد خلق‌هاست. غیر از ه.ب.د.ه هیچ نیروی دیگری که قادر به ارائه آلترناتیف مدیریت و آلترناتیفی برای رژیم موجود باشد، وجود ندارد. آلترناتیف چنین دولتی که مایە این فاشیسم، کشتار و استعمارگری باشد، یک مدیریت دمکراتیک خلق‌هاست. این آلترناتیف می‌تواند موضع، اتحاد، خود مدیریتی دمکراتیک و اتحاد خلق‌ها باشد. آلترناتیف ذهنیت و سیاست مبتنی بر کشتار فاشیستی، اتحاد خلق‌ها و دمکراتیک بر مبنای برادری خلق‌ها، اتحاد دمکراتیک، بر چنین ارتباط و اتحادی استوار بوده و می‌تواند بر مبنای مدیریت دمکراتیک خلق‌ها استوار باشد. چنین امری در عمل تایید و اثبات شده است. زمانی که  به پراتیک ترکیه توجه شود، کاملا آشکار می‌شود که یگانه آلترناتیف انقلابی و اتحاد خلق‌ها، مجد و سربلندی انقلاب اتحاد خلق‌هاست. غیر از این مساله هیچ راهی برای از میان برداشتن سیستم فاشیستی، استعمارگری، مبتنی بر کشتار، کشتار جمعی، سرکوبگر و شکنجه گر وجود ندارد. ترکیه با وضعیت کنونی خود هیچ شانسی برای  تغییر ذهنیت و سیاست ندارد. هیچ راهی برای آنکه ترکیه به کشوری تبدیل شود که انسان در آن حق حیات وجود داشته باشد، به جامعه‌ای بدل شود که در دمکراسی زندگی نماید، وجود ندارد."

  فاشیسم را می‌توان درهم شکست

  کالکان در ادامه سخنان خود افزود،" انسان می‌تواند فاشیسم را درهم شکسته و این امر نیز از طریق سازماندهی خلق امکان پذیر است. در این میانه آنچه که ثابت شده است چیست؟ فاشیسم می‌تواند درهم شکسته شود. انسان می‌تواند دیکتاتوری موجود را در هم شکند. خلق می‌تواند مدیریت شود، می‌توان مردم را سازماندهی کرد، می‌توان خلق را برای فعالیت‌های انقلابی و متحدانه به بسیج وادارد. در واقع، انقلابی که محصول شور و حماسه باشد، از طریق آفرینش جنبش‌های بزرگ خلقی امکان پذیر است. اگر به نتیجه کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان نگریسته شود، می‌بینیم که اخیرا جنبش ما توانسته بود که تمامی نیروهای انقلابی و دمکراتیک را حول خود جمع نماید. این نتیجه براساس درهم شکستن سیستم انزوای مطلق و شکنجه‌ای صورت گرفت که درصدد بودند بر امرالی اعمال نمایند؛ اما این نتیجه چه ابعادی داشت؟ دیوارهای فاشیسم چگونه ویران شدند؟ اراده فاشیستی چگونه در هم شکست؟ این موارد آشکارا مشاهده شدند. اکنون مشخص شده است که دیکتاتوری فاشیستی - که برخی براین باور بودند که نمی‌توان آن را در هم شکست - کاملا قابل درهم شکستن بوده است. بدون تردید فاشیسم به آسانی و بدون اقدام و عمل درهم نمی‌شکند، اما زمانی که با اراده و شور به عمل بپردازند، به ‌آگاهی بخشی خلق اقدام شود، به سازماندهی خلق پرداخته شود، و انسان‌های انقلابی پیشاهنگی انقلاب را بر عهده داشته باشند، با موضعی میلیتانی، به شیوه‌ای صحیح و اصولی، مبارزه‌ای انقلابی  اساس این اتحاد و هماهنگی علیه فاشیسم به پیش برده شود، در‌هم شکسته شده و از میان می‌رود."

  میتوان نقطه ضعف‌های فاشیسم را دید و فاشیسم را درهم شکست

  کالکان با اشاره به چگونکی درهم شکستن فاشیسم گفت،" نباید از فاشیسم ترسید، از آن واهمه داشت، بلکه باید ضعف‌های فاشیسم را دید و علیه آن به مبارزه دست زد." کالکان در ادامه اعلام کرد، " بدون تردید فاشیسم از قدرت برخوردار است، تجاوزکاراست، دیکتاتوری را برقرار می‌کند، می‌کُشد و به ستم و سرکوب، شکنجه و قتل‌عام دست می زند. فاشیسم از خون تغذیه می‌کند. نباید پدیده فاشیسم را پدیده‌ای ساده در نظر گرفت. بلکه باید آن را جدی در نظر گرفته و اینگونه تصور کرد که قابل درهم شکستن نیست. قابل نابودی نسیت و نباید از آن به سادگی گذشت، اما این بدین معنی نیست که باید از آن ترسید، از آن واهمه داشت. همانگونه که مائو گفته است ببر کاغذی بیش نیست. در صورتیکه ابعاد تجاوزکارانه و سبعانه فاشیسم را بتوان ملاحظه کرد، می‌توان فاشیسم را پلنگ قلمداد کرد، اما زمانی که بتوان نقاط ضعف آن را مشاهده کرد، در ابعاد بی‌شماری می توان آن را همان پلنگ کاغذی نامید. می‌توان ابعاد این ضعف را مشاهده کرد و آن را به زیر کشید. این مساله نیز به اثبات رسیده است. از تمامی این ابعاد چه درسی می‌توان گرفت؟ تنها راه جنبش، جنبش انقلابی متحد است، بسط و توسعه سیستم حیات جدیدی است که بر مبنای برادری خلق‌ها، اتحاد دمکراتیک، حیاتی آزاد، برابر و عادلانە و دادورانه است. این مساله امکان تحقق دارد، ذهنیت و سیاست فاشیستی، مبتنی بر کشتار می‌تواند درهم شکسته شود. ترکیه می‌تواند به سوی آزادی و دمکراسی حرکت نماید. می‌تواند آینده خاورمیانه را به سوی دمکراسی تغییر مسیر دهد، به انسانیت امید ببخشد، طلایه‌دار آن باشد و به مرکزی برای آزادی و دمکراسی تبدیل شود. این ذهنیت فاشیستی، قاتل و استعمارگر که مانع از تثبیت آزادی و دمکراسی است می‌تواند از این طریق درهم شکسته شود. می‌توان از بردگی و مزدوری رهایی یافت. این سیستم استعمارگر و ستمکار می‌تواند از میان برداشته شود. این سیستم حامی پول که انسان‌ها را به گرسنگی واداشته است، انسان‌ها را دچار بیکاری نموده است، انسان را بدون آینده رها کرده است، عرصه زندگی را بر انسان تنگ کرده است، می‌تواند درهم شکسته شود."

  اولاش آدالی طلایه دار و پیشاهنگ مبارزه علیه فاشیسم بود

  کالکان در بخش دیگری از سخنان خود افزود،" درهم شکستن فاشیسم نیازمند پیشاهنگی اصولی و تلاشگر بوده و این مساله به اثبات رسیده است. نیازمند چنان مبارزه ای انقلابی است که واقعیت درست و بنیادین را به جامعه انتقال داده و تمامی جامعه  را اقشار و طبقات مختلف به آگاهی رسانده و به کنشگری وادارد. این مبارزه انقلابی را پیشاهنگان انقلابی بر عهده دارند، مبارزان انقلابی این کنشگری را به منصه ظهور می‌رسانند، سازمان‌های انقلابی که متشکل از این میلیتان‌ها هستند این وظیفه را بر دوش دارند. در غیر اینصورت با شور و حماسه وارد چنین عرصه‌ای نمی‌شوند، فاشیسم به آسانی از میان نمی‌رود، جامعه آزاد و دمکراتیک به آسانی ایجاد نمی‌شود. بلکه از طریق پیشاهنگی انقلابی و صحیح ایجاد می‌شود. زمانی که چنین پیشاهنگی در دستور کار قرار می‌گیرد، رفیق اولاش آدالی، چنین رفیقی پا به میدان می‌گذارد، در عرصه ظاهر می‌شود. رفیق اولاش واجد چنین ویژگی‌هایی بود که توانست به پیشاهنگ انقلاب مبدل شود. بر مبنای انقلاب پارک گزی، همراه با اولاش، بایراکدار اوغلو این خیز بلند را برداشتند، روح، امید و  معنایی جدی به انقلاب دادند. سیمای جدیدی به انقلاب بخشیدند. به همه برای جستجو و رسیدن به آزادی و دمکراسی  امید بخشیدند. اینان به پیشاهنگان پیشاهنگساز بزرگ بدل شدند."

  سخن و عمل آن در زندگی یکسان بود

  دوران کالکان در ارتباط با زندگی اولاش آدالی گفت،" اولاش فردی بود که سخنان و گفته‌هایش در زندگی و حیات وی ساری و جاری بود. از این منظر سخن و عمل وی در حیات همسان بود، به سخنان طرف مقابل با دقت گوش فرا می‌داد، آن را درک می‌کرد، با انسان‌ها به توافق دست می‌زد، با آن‌ها به خلق عمل انقلابی دست می‌زد، این ویژگی‌ها نیز ویژگی‌های سازماندهی وی بود. از آنجا که واجد این ویژگی انقلابی بود و به مبارزه باور داشت، از چنین شخصیتی برخوردار بود. این خصایص را در اولاش مشاهده کردم؛ اما بعدا عدەای بە گونەای دیگر دربارە او سخن گفتند. سخنانی کە شایستە اولاش نبود را بر زبان آوردە بودند.

  من به انتقاد از آن‌ها دست زدم. ما در کنار آن‌ها نبودیم. زیرا درک صحیح اولاش آدالی بدون تردید، همیشه می‌تواند اثباتی درست را در پی داشته باشد، می‌تواند بسط و گسترش یابد. ما طرفدار وی بودیم. ما نیز در همان مسیر اولاش قرار داریم. زیرا به درستی نمایندگی موضع یک خط مشی را بر عهده داشت. به اندازه کافی متواضع، شایسته، شخصیتی درست و واجد نظم، زحمتکش، مبارز بود، دریافته بود که باید چکار کند، چگونه اقدام کند، هم راه‌حل بود و هم باعث دست یابی به راه حل، واجد چنین ویژگی‌هایی بود. به مشکل و مساله تبدیل نمی‌شد، در حل مشکلات هیچ تردد و ترسی نداشت، خود را درمانده نمی‌پنداشت، در ارتباط با عمیق ترین مشکلات نیز از تعمق برخوردار بود، با برخورد و راهکارهای مبتنی بر حل و فصل امور، درصدد حل مسائل بود، در صورتیکه نمی‌توانست برای مشکلات راه‌حلی بیاید، همراه با اطرافیان خود، با رفقای خود با اتحاد نیروهای انقلابی یافتن راه حلی را برای راه حل مبنای عمل و نظر قرار می‌داد. به آنچه که عمل می‌کرد باور داشت و آن را اجرایی می‌کرد."

  با انقلابیونی مانند اولاش آدالی می‌توان انقلاب خلقی را آفرید

  کالکان اظهار داشت،" ه.ب.د.ه آلترناتیف بوده و آینده ترکیه در این مسیر خواهد بود. تحولات اخیر نشان می‌دهد که فاشیسم را می‌توان درهم شکست. دیکتاتوری اردوغان - باخچلی به رغم تمامی نیروی خود نیز در پایان راه است. آنچه که ائتلاف این فاشیسم را در آستانه شکست قرار داده است انقلاب اتحاد دمکراتیک خلق‌هاست. جنبشی خلقی که بتواند به چنین انقلابی دست بزند، بدون هیچ تردیدی می‌تواند تاسیس شود. انقلابیونی مانند اولاش آدالی می‌توانند به چنین کاری دست بزنند. کسانی که از تمامی منافع خود برای حیاتی دمکراتیک و آزاد خلق‌ها چشم پوشی کرده و 24 ساعته در ارتباط با آن فکر می‌کنند، برای آن زیسته و زندگی خود را وقف توسعه آن کرده‌اند، برای این شیوه درست و اصولی شایسته‌ای را آفریده‌اند، و از همه مهمتر کسانی که می‌توانند برای دست یابی به چنین هدفی دست به سازماندهی بزنند، از توان ارتباط با انسان‌ها برخوردار باشند، آن‌ها را آموزش و پرورش داده و در راستای هدف آن‌ها را منسجم و متحد کنند، به پیشاهنگان این انقلاب بدل می‌شوند. از این منظر، رهایی از دیکتاتوری فاشیستی ترکیه، تحول و بسط انقلاب متحد خلق‌ها، بدون تردید، بر مبنای معیارها و موضع مبارزان انقلابی مانند اولاش آدالی و انقلابیونی از این دست خلق می‌گردد. زمانی که چنین انقلابیونی وجود داشته باشند، ترکیه به دمکراسی دست می‌یابد."

  باید از انقلاب متحد خلق‌ها حمایت کرد

  دوران کالکان از تمامی افرادی را که منافع خود را در انقلاب، آزادی و دمکراسی می‌یابند خطاب قرار داده و با تمرکز بر این مساله به سخنان خود خاتمه داد.

  "باید بر این نکته واقف بود که منابع راه حل نخستین مشکلات ایجاد یک پیشاهنگی انقلابی‌ست. پیشاهنگی برای چنین انقلابی هر گونه که امکان پذیر باشد، با هزاران شهید امکانپذیر شده است. ما چنین انقلابیونی داریم. یکی از این پیشاهنگان، موسس ه.ب.د.ه و یکی از موسسین د.ک.پ-بُوگ است که از رهبران آن نیز به شمار می رود رفیق اولاش آدالی است. باید در مورد ابعاد شخصیتی اولاش آدالی به بحث و بررسی پرداخت، این ابعاد را مورد پژوهش قرار داد و خصوصا در مورد آن به تفکر پرداخت. من این پژوهش را به تمامی کسانی که منافع خود را در اتحاد، آزادی و دمکراسی جستجو می‌کنند پیشنهاد می‌کنم. در درجه نخست به جوانان، زنان، کارگران و زحمتکشان و تمامی خلق‌های فرودست. دوباره به مبارزان انقلابی که در این راه مبارزه می‌کنند این مساله را پیشنهاد می‌کنم. زیرا دست یابی به راه حل را در این مساله می‌توان یافت.

  بار دیگر بر این مبنا، رفیق اولاش آدالی را با عشق و احترام یاد می‌کنیم، رنج عشق او را با شما در میان می‌گذارم. بار دیگر اظهار می‌دارم که ما رفقا و دوستان وی هستیم. بر این مبنا از تمامی خلق‌ها، جوانان، زنان، کارگران و رنجبران درخواست می‌داریم که واقعیت اولاش آدالی را به خوبی درک کنند، از خط مشی پیشاهنگی انقلابی که اولاش آدالی نمایندگی آن را بر عهده دارد، حمایت و دفاع نمایند. بر این اساس، مفهوم انقلاب متحد خلق‌ها علیه سیاست و ذهنیت مبتنی بر کشتار، بر مبنای خط دمکراسی و آزادی متحد شویم؛ سازماندهی شویم، فاشیسم را در هم شکسته و اتحاد دمکراتیک را خلق کنیم. فاشیسم را درهم شکنیم تا که خلقمان به پیروزی دست یابد."