دولت ترک کودکان شمال کردستان را شکنجه می‌کند

​​​​​​​کومیسیون حقوق کودکان وابسته به جمعیت حقوق بشر (ایهاد) گزارش سال ۲۰۱٨ در مورد نقض حقوق کودکان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش ۴۱ کودک جان باخته‌اند

این گزارش در میانه‌ی یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در شاخه‌ی آمد جمعیت حقوق بشر اعلام شد. وکیل ارجان یلماز عضو کمیسیون حقوق کودکان جمعیت حقوق بشر گفت، در سال ۲۰۱٨ نقض حقوق کودکان افزایش یافته است، کشتن، تجاوز و شکنجه کودکان رخ داده است. یلماز اشاره کرد، جرایم نیروهای مسلح حکومت در شکنجه، کشتار و تجاوز به کودکان قابل توجه است.

 

"در زیر فشار کودکان مجبور به کار میشوند"

ارجان یلماز اعلام کرد، سال ۲۰۱٨ در باکور کردستان یک کودک با گلوله‌ی نیروهای مسلح حکومت کشته شده و یک کودک دیگر نیز مجروح شده است. همچنین در نتیجه‌ی بمباران یک کودک کشته شده و به دلیل بی‌توجهی رسمی ۳ کودک جان باخته و ۴۶ کودک زخمی شده‌اند.

 

بر اساس این گزارش، به دلیل انفجار مین ۲ کودک کشته و ۲ تن زخمی شده‌اند. همچنین ۲ کودک به شیوه‌ای مشکوک و ۳ کودک به دلیل خودکشی جان باخته‌اند. چهار کودک نیز اقدام به خودکشی کرده‌اند. بر اساس آمار انجمن سلامت و امنیت کار در باکور کردستان ۲۲ کودک که مجبور به کار شده‌اند، جان باخته‌اند.

 

"۵۴ کودک دستگیر و شکنجه شده‌اند"

در ادامه یلماز اعلام کرد، طی سال ۲۰۱٨ ، ۵۴ کودک دستگیر شده‌اند. از این تعداد ۵ تن زندانی شده و ۲ کودک شکنجه شده‌اند. همچنین ۳ کودک در خارج از محل دستگیری و ۲ کودک نیز در بیمارستان شکنجه شده‌اند.

 

در نتیجه‌ی خشونت خانگی و همچنین خارج از خانه ۷ کودک جان باخته‌اند و ۱۴ تن نیز زخمی شده‌اند. همچنین به ۹۲ کودک تجاوز شده و ۴ کودک ربوده شده‌اند. بر اساس این آمار طی سال گذشته در باکور کردستان ۴۱ کودک جان باخته‌اند.

 

ارجان یلماز در مورد ازدواج اجباری به قانون گذشته اشاره کرد و گفت، جرایم در مقابل کودکان بدون مجازات گذاشته شده‌اند. وی گفت، کودکان حق دارند در جهانی بدون شکنجه زندگی کنند، زندانی نشوند و به زبان خود آموزش ببینند. در زیر فشار مجبور به کار نشوند، به آنها تجاوز نشود و مجبور به ازدواج نشوند.