دیدار هیئت اعتصاب کنندگان استراسبورگ با مسئولین کمیته منع شکنجه

با هدف پایان حصر سنگین رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، مدت ۲۵ روز است در شهر استراسبورگ اعتصاب غذا آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. پارلمانتار حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ، دیلک اوجالان نیز در این اعتصاب شرکت دارد

کردستانیان و دوستان آنها از سایر شهرهای اروپایی برای پشتیبانی از اعتصاب کنندگان با آنها دیدار میکنند.

روز گذشته (٩ ژانویه/١٩ دی‌ماه) از چندین شهر آلمان کردستانیان به دیدار اعتصاب کنندگان رفتند.

 

هیئتی از اعتصاب کنندگان که متشکل از مصطفی ساریکایا، دیلک اوجالان و یوکسل کوچ بود، از مرکز کمیته‌ی منع شکنجه سی‌پی‌تی دیدار کردند .اعضای هیئت خواستار تلاش سی‌پی‌تی برای برداشتن حصر شدند. بعد از دیدار هیئت با مسئولین کمیته منع شکنجه، مصطفی ساریکایا به روزنامه‌ی ینی‌ازگور پولتیکا اعلام کرد، با میشایل نویراتور مسئول پرونده‌ی ترکیه در این سازمان ملاقات کرده و درخواست اعتصاب کنندگان را به وی در میان گذاشته‌اند.

 

افکار عمومی کردستان کمیته منع شکنجه و شورای حقوق بشر اروپا را به همدستی با رژیم نژادپرست ترکیه در نقض مبانی اولیه حقوق‌بشر کردها متهم می‌كنند.