رئیس سازمان محیط زیست: کمتر از ۵۰ سال آینده آب در ایران تمام می‌شود

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت: در کمتر از ۵۰ سال آینده آب در ایران تمام می‌شود

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت: در کمتر از ۵۰ سال آینده آب در ایران تمام می‌شود

 

وی با اشاره به خشکسالی امسال گفت: طی سال جاری ما با ۲۵ درصد کاهش بارندگی مواجه بوده ایم و بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر بوده است.

عیسی کلانتری در ادامه ی سخنانش به مصرف بی رویه ی آب در ایران اشاره کرد و گفت: ما با کمبود آب مواجه هستیم اما با این وجود هر روزبر مصرف آب ما افزوده میشود و این رویه ایران را با تمام شدن آخرین ذخایر آب مواجه خواهد کرد.

 

بحران کم آبی و خشکسالی بسیاری از مناطق و استانهای ایران را در بر گرفته و در برخی استانها همانند سیستان و بلوچستان کشاورزی به کل نابود شده و مردم حتی با کمبود آب شرب مواجه هستند.

 

سیاستهای غلط جمهوری اسلامی و استفاده ی بی رویه از آبهای زیرزمینی سبب کاهش سفره های آب زیرزمینی شده و بسیاری از قناتها، چشمه ها،رودخانه و دریاچه‌ها و تالابها به کل خشک شده است.

 

سدسازیهای بی رویه و بدون کارشناسی دولت محیط زیست را به کلی به خطر انداخته و سبب تغییرات بسیار در زیست بوم و خشکی رودها و تالابها شده است.

 

کارشناسان محیط زیست سالهاست در مورد کمبود آب و سیاستهای غلط رژیم هشدار می‌دهند اما تاکنون تغییری در رویه ی رژیم مشاهده نشده است.