رئیس شورای شهر سرپل ذهاو: مردم حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند خانه‌هایشان بازسازی شود

مجتبی جاسمی رئیس شورای شهر سرپل ذهاو گفت: مردم مناطق زلزله‌زده حاضرند کلیه‌هایشان را بدهند به شرطی که خانه‌هایشان بازسازی شود.

مجتبی جاسمی رئیس شورای شهر سرپل ذهاو گفت: مردم مناطق زلزله‌زده حاضرند کلیه‌هایشان را بدهند به شرطی که خانه‌هایشان بازسازی شود

 

وی با اشاره به وضعیت نامساعد مناطق زلزله‌زده گفت: وعده های دولت و سایر نهادها و ستادها عملی نشده است، آنها آمدند و به مردم وعده‌هایی دادند سپس بنرهایی نصب کردند اما حالا می‌گویند نمی‌توانند ادامه دهند و می‌خواهند این مناطق را ترک کنند.

 

جاسمی با اشاره به گرانی شدید مصالح گفت: گرانی مصالح باعث شده شهروندان توان بازسازی خانه‌هایشان را نداشته باشند. آنها فقط اسکلت خانه ها را بالا برده‌اند اما نمی‌توانند باقی کارها را انجام دهند و هیچ کس و نهادی هم به آنها کمک نمی‌کند.

 

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: بسیاری از مدارس تخریب شده‌اند وبازسازس آنها کند است. ممکن است چند مدرسه به صورت نمادین افتتاح شود اما کودکان مجبورند در کانکس درس بخوانند.

 

وعده‌ها و کمکهای دولت به زلزله زدگان به حدی کم بوده که آنها با آن کمکها حتی نمی‌توانند آهن خانه‌ها را بخرند.