دعوت رژیم ترکیه از مزدوران محلی برای مشارکت در عملیات ارتش

فرماندهی پادگان ٢٣  ژاندارمری ارتش ترکیه در شهر شرنخ روز گذشته خواستار مشارکت مزدوران محلی در عملیات ارتش این کشور در برابر گریلاها شد

فرماندهی پادگان ٢٣  ژاندارمری ارتش ترکیه در شهر شرنخ روز گذشته خواستار مشارکت مزدوران محلی در عملیات ارتش این کشور در برابر گریلاها شد

 

با فراخوان این فرماندهی معلوم گردید که ارتش ترکیه قصد انجام عملیات گسترده در سلسله کوهستان‌های عرصه‌های مبارزاتی بَستا و جودی را دارد.

 

ارتش ترکیه روز گذشته در شهر شرنخ برای سه نظامی خود که در کوهستان‌ بَستا توسط گریلاها به هلاکت رسیده بودند، مراسمی را برگزار کرده بود.