راهپیمایی حزب دمکراتیک خلق‌ها بسوی آمَد

​​​​​​​حزب دمکراتیک خلق‌ها با هدف حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن از چندین شهر بسوی آمَد راهپیمایی خواهد کرد

با هدف همبستگی با لیلا گووَن رییس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ و زندانیانی که برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند فعالیت‌های گسترش می‌یابند.

 

در حمایت از اعتصابگران غذای نامحدود با هدف محکومیت حصر اوجالان، حزب دمکراتیک خلق‌‌‌ها از شهرهای آمد، استانبول و مرسین اقدام به برگزاری میتینگ اعتراضی نمود.  همچنین در تحصن ١٠ روزه‌ی آمد ساختمان کنگره جامعه دمکراتیک شرکت کرد.

 

راهپیمایی از ١۵ شهر بسوی آمد

روز ١۵ فوریه مصادف با یکصدمین روز اعتصاب غذای لیلا گووَن، از ١۵ شهر شمال کردستان بسوی شهر آمد راهپیمایی اعتراضی برگزار خواهد شد.

 

برنامه راهپیمایی بسوی آمد برای پارلمانتارهای ه.د.پ، اعضای مجلس حزب، روئسای مشترک شهرداری‌ها و مناطق و همچنین مجالس زنان و جوانان ارسال شده است.

 

طبق برنامه کردستانی‌ها از شهرهای جولمرگ، وان، قارص، ایغدیر، آگری، موش، شرنخ، مردین، سرت، الیح، درسیم، چولک، دیلوک و رحا بسوی آمد براه می‌افتند و ساعت ١٢ روز ١۵ فوریه/ ٢۶ بهمن در مقابل منزل لیلا گووَن در این شهر بیانیه‌ای قرائت خواهد شد.