راهپیمایی فعالین انترناسیونالیست بسوی ژنو چهارمین روز خود را سپری کرد

دویست فعال بین‌المللی از چهار روز پیش به راهپیمایی از لوکزامبورگ به سوی ژنو سوئیس مقر سازمان ملل متحد ادامه دادەاند. خواست آنها آزادی رهبر اوجالان و توقف حملات به عفرین است.

دویست فعال بین‌المللی از چهار روز پیش به راهپیمایی از لوکزامبورگ به سوی ژنو سوئیس مقر سازمان ملل متحد ادامه دادەاند. خواست آنها آزادی رهبر اوجالان و توقف حملات به عفرین است.

 

راهپیمایان از هفده کشور دنیا و پانزده ملت گوناگون هستند. آنها با شعار "آزادی برای اوجالان، پایگاه سیاسی برای کردستان" چهار روز پیش راهپیمایی خود را از کشور لوکزامبورگ بسوی سوئیس آغاز کردند.

 

این فعالین بین‌المللی در شهرهای طول مسیر سمینارهایی در مورد انقلاب روژاوا برگزار کردەاند.

 

گمان می‌رود که راهپیمایان صبح فردا به شهر لوزان سوئیس برسند و از آنجا مسیر شهر ژنو را پی بگیرند.

 

آنها در ژنو مقر سازمان ملل درخواست آزادی اوجالان و پایان هجوم ترکیه به عفرین را در یک گردهمایی مطرح خواهند کرد.