راهپیمایی مانهایم به سمت استراسبورگ یک روز را پشت سر گذاشت

​​​​​​​با هدف محکوم کردن توطئه‌ی بین‌الدولی ۱۵ فوریه و حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و در همصدایی با اعتصاب غذای فعالین، در شهر مانهایم آلمان راهپیمایی اعتراضی آغاز شد

برای محکوم نمودن توطئه‌ی بین الدولی ۱۵ فوریه و حصر عبدالله اوجالان و با هدف حمایت از اعتصاب غذای فعالین در شهر مانهایم آلمان راهپیمایی آغاز شد.

 

شرکت کنندگان راهپیمایی را در شهر مانهایم آغاز کردند و شب گذشته در شهر سکوتزین استراحت کردند. راهپیمایی ساعت ۹:۰۰ امروز دوباره آغاز شد.