رضا آلتون: دستاوردهای روژاوا سنگر مستحکم و استراتژیکی برای سوسیالیست‌های جهان است

رضا آلتون از اعضای شورای رهبری کنفدارلیسم جوامع کردستان-ک.ج.ک در گفتگو با خبرگزاری فرات از دستاوردهای روژاوا و شمال سوریه برای بشریت سخن گفت و آنرا شکست نیروهای امپریالیست‌ در سطح جهان عنوان کرد

رضا آلتون از اعضای شورای رهبری کنفدارلیسم جوامع کردستان-ک.ج.ک در گفتگو با خبرگزاری فرات از دستاوردهای روژاوا و شمال سوریه برای بشریت سخن گفت و آنرا شکست نیروهای امپریالیست‌ در سطح جهان عنوان کرد

 

ایشان در بخشی از سخنان خود گفت:"تنش‌های خاورمیانه همه را به فکر استحکام جایگاه و موقعیت خود در خاورمیانه وادار کرد. مرکز بحرانهای سیستم امپریالیستی اکنون در خاورمیانه است. به همین دلیل تمام نیروهای سرمایه‌داری در خاورمیانه وارد جنگ شده‌اند. این جنگ تنها برای کسب منابع نفتی نیست. بررسی آنچه را که در خاورمیانه روی می‌دهد و محدود نمودن آن به مسئله نفت نمی‌تواند ما را به ارزیابی کلی و صحیحی برساند.

 

رضا آلتون در این رابطه افزود:"جنگ جهانی سوم بن‌بستهای بیشتری را در مقابل سیستم سرمایه‌داری ایجاد کرده است. سرمایه‌داری جهانی برای تحمیل هژمونی خود بر جهان سعی در ایجاد جهان پست‌مدرن دارد. رژیم‌‌های فرصت‌طلب و اقتدارگرای منطقه هم خواهان استفاده از این مرحله و تداوم اقتدار خود به سیاق گذشته هستند. در این میان خلق‌های تحت ستم برای دستیابی به آزادی، مبارزه و مقاومت را مبنا قرار داده‌اند و آنچه که در روژاوا روی می‌دهد نمونه عینی مبارزه خلق‌های تحت ستم است."

 

این عضو شواری رهبری ک.ج.ک خاطرنشان کرد:"آمریکا در آغاز خود را از کردها دور نگه می‌داشت اما سپس به گونه‌ای تاکتیکی با کردها رابطه برقرار کرد و مداوما تلاش نموده است که هویت سوسیالیستی انقلاب روژاوا را به تحلیل برد و هویتی امپریالیستی بر آن تحمل کند. هدف آمریکا از روابط با کردها همین بوده است. البته این روابط برای هر دو طرف دستاوردهای استراتژیک و تاکتیکی را به همراه دارد. اما روژاوا و شمال سوریه سنگر استراتژیک تمام سوسیالیست‌های جهان و جبهه ضد سرمایه‌داری می‌باشد و این غیرقابل انکار است.

 

ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود به نقش روسیه در خاورمیانه پرداخت و وابستگی هر کدام از نیروهای منطقه‌ای به این محور و یا محور آمریکا را خاطرنشان کرد.

 

رضا آلتون سپس به خودویژگیهای انقلاب روژاوا و شمال سوریه پرداخت و اظهار نمود:"میدان دمکراتیک کمونال در مدل شمال سوریه پا گرفت. این اولین بار است که در خاورمیانه شاهد چنین تحولی هستیم. این تحول به نیروهای مادی و معنوی جامعه متکی است و همزمان علیه تمام نیروهای سرمایه‌دای ایستادگی نموده و مقاومتی ایدئولوژیکی را از خود نشان داده است. لازم است در این مرحله چالش‌های موجود به وضوح بررسی گردند تا از این طریق بتوان به آنچه در عرصه جنگ روی می‌دهد و همچنین به روابط مابین ی.پ.گ- روسیه- آمریکا پی برد.