"روژهلات کردستان قربانی سیاست‌های جنوب کردستان شدە است"

کنگره  ملی کردستان ـ ک.ن.ک از آغاز سال ۲۰۱۷ تا کنون فعالیت هایی را در راستای برگزاری کنگره ملی کُرد به انجام رسانده است. این فعالیت‌ها شامل دیدار و گفتگو با احزاب و شخصیت‌های سیاسی، پانل‌های عمومی، کنفرانس‌های منطقه‌ای در هر چهار بخش کردستان  بوده است.

کنگره  ملی کردستان ـ ک.ن.ک از آغاز سال ۲۰۱۷ تا کنون فعالیت هایی را در راستای برگزاری کنگره ملی کُرد به انجام رسانده است. این فعالیت‌ها شامل دیدار و گفتگو با احزاب و شخصیت‌های سیاسی، پانل‌های عمومی، کنفرانس‌های منطقه‌ای در هر چهار بخش کردستان  بوده است.

 

قرار بر این است که در روزهای ١۶ و ١٧سپتامبر / ٢۵ و ٢۶ شهریور نیز کنفرانسی در رابطه با روژهلات کردستان در شهر استکهلم سوئد برگزار شود.

 

کویستان داودی ، عضو کنگره ملی کردستان و مسئول کمیته دیپلماسی این نهاد در گفتگو با بخش کردی صدای آمریکا به مواردی اشاره نموده که بخش‌های از آن به فارسی برگردانده شده است.

 

عضو کنگره ملی کردستان در آغاز به موضوع نشست رایزنی ملی روژهلات در استکهلم پرداخت و خاطرنشان کرد: حدود یک ماه و نیم پیش کنفرانس رایزنی ملی در جنوب کردستان (سلیمانیه) با شرکت احزاب، شخصیتهای سیاسی، روزنامه نگاران و هنرمندان از هر چهار بخش کردستان برگزار گردید. اما میزان مشارکت خلق روژهلات در این کنفرانس به دلیل فشارها و سرکوب‌هایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی متحمل می‌شود بسیار کم بود. به همین دلیل در نشست سلیمانیه تصمیم گرفته شد که برای هر بخش از کردستان کنفرانسی جداگانه و مخصوص برگزار گردد. بر این اساس نیز قرار است در ١۶ و ١٧ سپتامبر/٢۵ و ٢۶ شهریور کنفرانسی در رابطه با روژهلات کردستان در استکهلم برگزار شود."

 

کویستان داودی در بخشی دیگر از گفتگو به روابط و ویژگی‌های فرهنگی روژهلات و جنوب کردستان اشاره نموده و می‌افزاید:" با توجه به نزدیکی روژهلات و جنوب کردستان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و همچنین وضعیت اسفناک کنونی تمام حوزه‌ها در جنوب کردستان، می‌توان اظهار داشت که روژهلات کردستان قربانی سیاست‌ها و منافع احزاب حاکم بر اقلیم کردستان شده است. هدف از برگزاری نشست استکهلم، حل اختلافات موجود در میان احزاب و جریانهای روژهلاتی و ایجاد اتحادی ملی با توجه به اختلافات آشکار میان احزاب در روژهلات کردستان است."

 

نامبرده ضمن اشاره به وضعیت جاری در روژهلات کردستان تنها راه تحقق آرمانهای خلق کرد در روژهلات را اتحاد و انسجام ملی عنوان کرد و بر اهمیت نقش زنان در مبارزه تأکید نمود.

 

گفتگوی کویستان داودی را [[اینجا]] گوش کنید