رژیم ترک طی ۲۲ روز ۹۰ تن را در اردیش دستگیر کرده است

در منطقه‌ی اردیش استان وان بین روزهای ۵ تا ۷ فوریه/١۶ تا ١٨ بهمن، ۲۹ تن دستگیر شدند و ۲۳ تن از این افراد محکوم به زندان شدند. طی ۲۲ روز گذشته ۹۰ تن در ادریش دستگیر شده و از این میان ۴۷ تن به زندان محکوم شدند

با نزدیک شدن به انتخابات شهرداریها، آ.ک.پ در منطقه‌ی ادریش وان توسط نیروهای پلیس و سربازها، اهالی را تحت فشار مضاعف قرار داده است. اخیرا پلیس و سربازهای ترکیه در منطقه‌ی ادریش وان به صدها منزل مسکونی حمله کرده و صدها تن را دستگیر نمودند و تعداد زیادی از دست گیرشدگان به زندان محکوم شدند. تنها طی ۲۲ روز گذشته در ادریش ۹۰ تن دستگیر شده و ۴۷ تن آنها به زندان محکوم شدند.

 

طی ۲ ماه گذشته پلیس و سربازهای ترک ۲۰۰ بار به منازل اهالی اردیش حمله کرده و صدها تن را دستگیر نموده‌اند و ۹۳ تن از این افراد به زندان محکوم شده‌اند.

 

تنها از روز ۵ تا ۷م فوریه پلیس و ژاندرم‌های ترک به منازل کردستانی‌ها حمله کرده و ۲۹ تن را به بهانه‌های "همکاری با سازمان" و "عضویت در سازمان" دستگیر نموده و ۲۳ تن را به زندان محکوم کردند.

 

طی ۲۲ روز گذشته در منطقه‌ی اردیش وان حداقل ۹۰ تن دستگیر شدند که یکی از آنها یک زن ٨۶ ساله است که از بیماریهای فشار خون و قند رنج می‌برد.