ریاست‌مشترک حزب مناطق دمکراتیک نیز بازداشت شد

پلیس ترکیه با حمله به خانه‌ای د شهر آدانا که محمد ارسلان رییس‌مشترک کل د.ب.پ به‌صورت میهمان در آن حضور داشت، وی را بازداشت و به اداره پلیس منتقل نمود

پلیس ترکیه با حمله به خانه‌ای د شهر آدانا که محمد ارسلان رییس‌مشترک کل د.ب.پ به‌صورت میهمان در آن حضور داشت، وی را بازداشت و به اداره پلیس منتقل نمود

 

گفته می‌شود که دادستان شهر سِرت این دستور را صادر کرده است ولی از جزئیات پرونده و علت شکایت دادستان سرت از این مسئول حزب مناطق دمکراتیک، خبری در دست نیست. دیگر رییس‌مشترک د.ب.پ صباحت تونجل نیز سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد.