رِزان دلیل: دشمن از آگاهی کردها در هراس است

رِزان دلیل از گریلاهای جنبش آزادیخواهی کردستان به مناسبت سالگرد ۱۵ اگوست طی گفتوگویی اظهار داشت که با نخستین گلوله فرمانده بزرگ، فرمانده عگید، خلق کرد به آگاهی و هوشیاری ملی خود دست یافت. دشمنان نیز در مقابل از آگاهی کردها به هراس افتادند.

   رِزان دلیل از گریلاهای جنبش آزادیخواهی کردستان به مناسبت ۳۵مین سالگرد ۱۵ اگوست در مناطق حفاظتی میدیا، اظهار داشت: نخستین گلوله‌ای که از سوی فرمانده بزرگ، فرمانده عگید (ماهسوم کورکماز) شلیک شد، خلقی را که به تمامی سرکوب شده بود، هوشیار کرده و دشمن نیز نیروی خلق را مشاهده کرد. دشمن نیز در مقابل با شروع خیز بلند ۱۵ اگوست از آگاهی خلق در هراس افتاد.

   در نتیجه شلیک نخستین گلوله، مرحله جدید آغاز شد
   رزان دلیل ۳۵مین سالگرد ۱۵ اگوست را نخست به رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان و تمامی نیروهای گریلا، هر چهار بخش کردستان، خلق انقلابی، مادران و پدران شهدا تبریک گفت. ریزان در ادامه سخنان خود گفت: با خیز بلند ۱۵ اگوست خلق به آگاهی دست یافته نیرو و روند تشکیل ارتش گریلایی را مشاهده کرد. در کوههای کردستان تا به امروز، در هر بخشی از این کوهها نیروی شکل گرفته است. در سال ۱۹۸۴ در دهی (محل اولین عملیات گریلایی) با پیشاهنگی فرمانده بزرگ، رفیق عگید نخستین گلوله شلیک و مرحله جدیدی در جنبش آزادیخواهی کردستان آزاد شد.

   ۱۵ اگوست دشمن را به لرزه دراورد
   رِزان دلیل در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دشمن همواره می‌گفت ما کردها را در کوه آگری بتن ریز کرده‌ایم، اگر می‌توانند بگذارید بپاخیزند. این نخستین گلوله به پاسخی در مقابل اقدامات دشمن تبدیل شد که امحای کردها را در دستور کار قرار داشت. شلیک نخستین گلوله منجر به حرکت سیل گونه گریلا شد. دشمن با مرحله ۱۵ اگوست به لرزه درآمد. رهبر آپو تاسیس جنبش آپویی را با چند نفر در میان گذاشته و اکنون هزاران رزمنده در میان صفوف آزادیخواهی خلق کرد حضور دارند. دشمن همواره میگوید: ما کردها را از میان برمی‌داریم. در واقع ۱۵ اگوست به معنای هوشیاری بخشیدن به جوانان کرد و خلق کرد بود تا دشمن دریابد که چنین نیرویی در صحنه حضور داشته و روز به روز نیز گسترش می‌باید.

   ۱۵ اگوست: پادزهر خیانت
   رِزان دلیل با اشاره به قیامهای کردها اظهار داشت: تاریخ کردها قیامهای بسیاری را به خود دیده است، دامنه این قیامها از ترکیه تا شرق و جنوب کردستان امتداد یافته و خصوصا شاهد قیامهای سمکوی شکاک، قاضی محمد، دکتر قاسملو، مصطفی بارزانی، شیخ سعید، سید رضا و بسیاری دیگر بوده است. اما بعد از ۱۵ اگوست کاستیهای پیشین مجددا تکرار نشدند. گریلای مدرن از طریق ۱۵ اگوست تقویت شده بود، موج می‌زد و به سوی دشت و کوهها جریان یافت. خیز بلند ۱۵ اگوست همانند آتشفشانی در کردستان منفجر شد و مبنای این خیز بلند با مشارکت هزارن دختر و فرزند تحکیم شد. ۱۵ اگوست به پادزهر تمامی قیامهایی تبدیل شد که به دلیل خیانت و عدم شناخت دقیق دشمن شکست خورده بودند.

   لازم است تمامی جوانان کرد راه و اندیشه رهبر آپو را دنبال کنند
   
رِزان دلیل در بخش پایانی سخنان خود گفت: کسانی که با تفکر ملت- دولت اغوا شده‌اند و در هر چهار بخش کردستان حاکمیت دارند، دیگر از سوی خلق مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. خیانتهایی که از طریق دولتها انجام می‌شوند و مبنای نیروهای سرمایه‌داری که روزانه جوانان و جامعه را سرکوب و فرسوده می‌سازند، اکنون تضعیف شده است. زمانی که جنوب کردستان مشاهده می‌شود، دولت ترک را می‌یابیم که به عنوان پیشاهنگ دشمنی با کردها در تاریخ جای گرفته است. اما از سوی دیگر تفکر و اعتقاد به ۱۵ اگوست به پیشاهنگ جوانان کرد و بزرگسالان و پیرمردان تبدیل شده است. اینان دیگر اشغالگری کردستان را نمی‌پذیرند. از همین رو باید جوانان کرد راه و اندیشه رهبر آپو را دنبال کنند.