زاگرس در آتش کینه‌ی استعمارگری می‌سوزد!

آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس گسترده‌تر از همیشه ادامه دارد

آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس گسترده‌تر از همیشه ادامه دارد

 

در مریوان هم زمان جنگلهای دروران، بناوچله، اسراوا در حال سوختن هستند. این آتش‌سوزیها به شدت گسترده شده و مناطق وسیعی را در برگرفته‌اند، آتش‌سوزی‌ها به دلیل توپ باران سپاه ایجاد شده‌اند و همین امر خشم عمومی مردم را سبب شده است.

 

آتش سوزیهای مریوان به حدی گسترده شده که فعالین محیط زیست و انجمن چیا از همه‌ی شهروندان و اهالی منطقه درخواست کمک فوری کرده‌اند.

 

همزمان در پاوه جنگلهای کوههای سردمه به طور گسترده در حال سوختن است. شدت این آتش‌سوزی نیز به حدی بوده که درخواست کمک فوری شده است.

 

در گیلان‌غرب نیز آتش‌سوزی‌های سپاه و مزدوران محلی جنگل‌ها را طعمه‌ی حریق کرده است.

 

فرماندار گیلان‌غرب گفت این آتش سوزی ۰۷ هکتار از جنگلها و مراتع مله‌نی دهستان چله را نابود کرده است.

 

در دو سال گذشته ۷۵ آتش سوزی طبق آمار رسمی در جنگلهای گیلان غرب رخ داده و حداقل ٨۰۰ هکتار از جنگلهای ناب و بکر را نابود کرده است، به گفته ی فعالین محیط زیست آمار واقعی بسیار بالاتر از این است.

 

آتش سوزیهای زاگرس عمدتا توسط مزدوران محلی و با اراده و خواست سپاه در جهت نابودی جنگلهای زاگرس ایجاد می‌شود. این آتش‌سوزی‌ها توسط فعالین محیط زیستی و مردم منطقه و دوست‌داران محیط زیست به سختی کنترل می‌شود.