زخمی شدن پنج کولبر کُرد توسط نیروهای نظامی رژیم ایران

حملات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در روزهای اخیر مقابل کولبران افزایش یافته است. پنج کولبر در شهرهای مختلف روژهَلات زخمی شدند.

حملات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در روزهای اخیر مقابل کولبران افزایش یافته است. پنج کولبر در شهرهای مختلف روژهَلات زخمی شدند.

 

نیروهای نظامی رژیم ایران در شهرستان ماکو استان ارومیه و شهر سردشت روژهَلات کردستان بار دیگر کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده و سه تن از کولبران را زخمی کردند.

 

همچنین در منطقه هورامان نیز کولبران توسط نیروهای سپاه رژیم هدف شلیک قرار گرفته شده اند. در این منطقه یک کولبر زخمی شد و تمام بار نیز او ضبط شده است.

 

منابع بومی در شهر سقز اعلام کردند که یک کولبر دیگر مابین شهر سقز – زنجان توسط نیروهای انتظامی ایران زخمی شده است.

 

سالانه شمار زیادی از جوانان کولبر کرد در روژهلات کردستان توسط نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی کشته و زخمی می شوند.