زیلان وژین: خودمدیریتی‌های بومی دمکراتیك راهکار مسائل ایران است

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان طی مطلبی که در وبسایت رسمی پژاك منتشر شده است به اعتراضات مردمی در ایران پرداخته و راهکار گذار از استبداد کنونی را شکل‌گیری خودمدیریتی‌های بومی و دمکراتیك دانسته است.

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان طی مطلبی که در وبسایت رسمی پژاك منتشر شده است به اعتراضات مردمی در ایران پرداخته و راهکار گذار از استبداد کنونی را شکل‌گیری خودمدیریتی‌های بومی و دمکراتیك دانسته است.

 

زیلان وژین با اشاره به اینکه اعتراضات اخیر در ایران ناشی از عدم چارەیابی مسائل دهها ساله بوده است گفت: مشکل اصلی، رژیم ایران و قانون اساسی غیر دمکراتیك آن است. این قانون اساسی که که مبتنی بر نظام دولت-ملت است در تعارض با حقوق گروههای ملی و مذهبی و زنان و دیگر اقشار اجتماع است. این قوانین به نهادهای حکومتی از بیت رهبری گرفته تا سپاه و اطلاعات و دستگاه قضایی اجازه داده که اجتماع را سرکوب کنند و بر آن چمبره بزنند. این‌ها نفس اجتماع را بریده است.

 

وی در ادامه با اشاره به وجود اختلافات میان جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب و رقابت میان نیروهای نظامی و امنیتی تا جدال احمدی نژاد و خامنەای می‌گوید: مجموع آنها با وجود اختلافات در یک صف قرار دارند و در برابر مردم از کلیت نظام دفاع می‌كنند. اصولگرایان چهره هجومی نظام و اصلاح‌طلبان به سرکردگی روحانی چهره نرم نظام هستند. بررسی کارنامه افرادی مانند روحانی و خاتمی به ما نشان می‌دهد که آنها نیز با شدت عمل با مردم برخورد کردەاند. این جریان اکنون دچار ورشکستگی شده و جبهه جدیدی برای پیگیری مطالبات آزادیخوهانه گشوده شده است.

 

ریاست مشترک پژاك لازمه پیروزی در این مقطع را رسیدن جامعه به درک درستی از دمکراسی دانسته و می‌گوید: راهکار صحیح را می‌توان در الگوی ملت دمکراتیك و خودمدیریتی‌های دمکراتیك جستجو کرد که می‌تواند همه خلق‌های ایران را در بر بگیرد. در این مدل، خلق‌های ایران می‌توانند با حفظ یکپارچگی ارضی ایران به اتحادی سیاسی، دفاعی، اقتصادی و فرهنگی دست یابند. خودمدیریتی‌های بومی می‌توانند به میزان نیاز ایجاد شوند و یک کلیت غیر مرکزی را شکل دهند. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد امکان تحول داخلی وجود نخواهد داشت و سایه مداخله خارجی بر سر ایران باقی می‌ماند. اجتماعات ایران تنها از طریق همبستگی دمکراتیك می‌توانند به خواستەهای خود دست یابند.

 

زیلان وژیم تأکید کرد نیروهایی که از ظرفیت نمایندگی طیف‌های گوناگون اجتماعی برخوردارند باید یک جبهه متحد تشکیل دهند و حول مجموع مطالبات، در برابر فاشیسم رژیم جمهوری اسلامی بایستند.