زیلان وژین ریاست مشترک پژاك: در کنفرانس پارلمان اروپا الگوی کنفدرالیسم را برای ایران مطرح می‌کنیم

چند روز مانده به کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران در مقر پارلمان اروپا، زیلان وژین نسبت به موفقیت این کنفرانس ابراز امیدواری کرده و گفته است پژاك در این کنفرانس الگوی کنفدرالیسم دمکراتیك را برای ایران مطرح خواهد کرد

چند روز مانده به کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران در مقر پارلمان اروپا، زیلان وژین نسبت به موفقیت این کنفرانس ابراز امیدواری کرده و گفته است پژاك در این کنفرانس الگوی کنفدرالیسم دمکراتیك را برای ایران مطرح خواهد کرد.

 

روز یازدهم ژانویه برابر با بیست و یکم دی‌ماه، مسائل ایران و راهکارهای چارەیابی آن در کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران در مقر پارلمان اروپا در پایتخت بلژیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

زیلان وژین با اشاره به اینکه نمایندگانی از اکثر خلق‌های ایران و زنان و فعالان محیط زیست و گروههای دیگر در این کنفرانس حضور دارند، ابراز امیدواری می‌کند که این کنفرانس زمینه ساز یک تحول انقلابی و دمکراتیك برای ایران باشد.

 

وی آمادگی پژاک برای فعالیت در جبهەای مشتکل از گروههای متنوع سیاسی را اعلام کرده و می‌افزاید:  هرچند قدرت‌های بین‌المللی سال‌هاست موضوع مداخله نظامی علیه ایران را مطرح نگه داشتەاند اما نباید فراموش کرد که مردم تنها نیروی انقلاب و تحول واقعی هستند. روژاوا و دستاورد کنونی در شمال سوریه نمونه عینی این واقعیت است. نتیجه فاجعه‌آمیز مداخلات خارجی در سوریه، افغانستان، عراق، یمن، لیبی و مصر مشهود است.

 

زیلان وژین تصریح می‌کند مردم با وجود حملات وحشیانه حکومت ایران هنوز ایستادەاند و در این شرایط مسئولیت سنگینی بر عهده سازمان‌های سیاسی و مدنی و روشنفکران است. در کنفرانس پارلمان اروپا باید دید که چگونه می‌‌شود که نیروی همه این جریانات چگونه می‌تواند به شکل موثر پشتیبان اجتماع و راهگشای مشکلات شود.

 

وی می‌افزاید: راهکار و استراتژی پژاك بنیان‌گذاری یک سیستم کنفدرال است که حقوق دمکراتیك همه ملل ایران و طیف‌های گوناگون را ضمانت کند.  گروههای هویتی و اجتماعی که تاریخ مشترکی در این سرزمین دارند باید بتوانند آینده مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

 

دورە حیات نظام سیاسی دولت-ملت که محصول مدرنیتەی سرمایەداری است به پایان رسیده است. مجموع خلق‌های ایران می‌توانند ملت دمکراتیك را شکل دهند و در یک کشور مشترک بدون محوریت یک اتنیک یا مذهب خاص زندگی کنند. یک ایران کنفدرال می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد. فدراسیونی که در شمال سوریه شکل گرفته و در خاورمیانه بی‌نظیر است می‌تواند الگوی مناسبی باشد.