"سربازان ترکیه از ترس نیروهای گریلا به جمهوری آذربایجان گریختند"

خالده انگیزک عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک مقطع کنونی را ارزیابی کرده و اعلام کرد؛" آنانی که مدعی بودند کسی اسم پ.ک.ک را بر زبان نمی‌آورد، امروز سربازانشان از ترس گریلای پ.ک.ک به آذربایجان می‌گریزند."

خالده انگیزک در برنامه‌ی دلستان رادیو دنگ ولات شرکت کرده و به سوالات روزنامه‌نگار جوان تونج پاسخ داد.

وی در ابتدای ارزیابی‌های خویش از هاکی کارر همچون سمبل پ.ک.ک، برادری خلق‌ها و فرمانده‌ی بزرگ یاد کرد و در شخص وی همه‌ی شهدای ماه مه را گرامیداشت. وی اعلام کرد؛ هاکی کارر رهبری را نیک درک کرد و فرامین مورد نظر وی را انجام می‌داد. اگر ما با خط مشی وی یکی گردیم هر یک از ما به هاکی و به روح پنهان رهبر آپو مبدل می‌گردیم.  چهارتن ( فرهاد کورتای، اشرف آنیک، محمود زنگین و نجمی اونر) مفهوم مرگ در کردستان را تغییر دادند. عملیات علیه ستم فاشیسم، همت کرده و گفتند؛"باید تصمیم خویش را بگیریم که حتی اگر هم بمیریم، زندگی را در مرگ بیافرینیم."

 

خالده انگیزک در ادامه‌ی ارزیابی‌های خویش به مرحله‌ی "حصر را بشکنیم، ‌فاشیسم را نابود سازیم و کردستان را آزاد نماییم" اشاره کرده و افزود "کارزار ما شش ماه به طول انجامیده است. ما اکنون در مقاومتی تاریخی بسر می‌بریم، پیشاهنگی آن را پیش از هر کسی رهبر آپو و رفقای زندان می‌نمایند." انگیزک درباره‌ی تفاوت این کارزار گفت؛" در دهه‌ی ۸۰ رفقای زندان تنها ماندند اما امروز از کانادا تا اروپا و از گالر تا کردستان صدای خویش را به هر کس می‌رسانند."

 

انگیزک سیاستمداران را خطاب قرار داده و گفت؛" مادران در فعالیت‌های اعتراضی خویش، سخنگوی خود بوده و لازم نیست سیاستمداران به نام مادران با نیروهای پلیس و ... صحبت کنند. سخنان مادران نه تنها سخنانی سیاسی و سازمانی بوده بلکه هر سخن آن‌ها سخنی فلسفیست. جامعه‌ی ما سیاسی و سازماندهی شده است و دیگر قادر به تفکر بوده، تصمیم خود را گرفته و آینده‌ی خود را معلوم نمایند. اینچنین صدای زندان‌ها به خارج منتقل می‌گردد. فاشیسم از فعالیت‌های خارج( از زندان) می‌ترسد، تصاویری وجود دارد که بایستی بشریت از آن شرم نماید. ۱۰۰ تن از نیروهای پلیس، ماشین آب پاش، خودرو زرهی و ... را آورده‌اند که تنها مادران را بترسانند.

 

زنان پلیس اصالت زن بودن خویش را از کف داده‌اند

می‌خواهم بگویم که فاشیسم زنان را به ابزاری پلید برای سیاست‌های خویش مبدل ساخته است. من به زنان پلیس می‌گویم؛" زن بودن شما از میان رفته است" هر چند که زن به معنای زندگیست. زندگی شرافتمندانه، با معیار و آزادانه با معناست. در شخص زنان پلیس، سیستم سلطه‌گر مرد با همه‌ی پلیدی خویش آن‌ها را بیمار نموده و به دستان مادران ما دستبند می‌زنند. بنابراین بایستی از خود شرم کنند و به ابزاری در سیاست‌های مردان مبدل نشوند.

 

سربازان دولت اشغالگر از ترس نیروهای گریلا به آذربایجان می‌گریزند

خالده انگیزک عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک تهدیدهای سلیمان سویلو را ارزیابی کرده و با اشاره به سخنان وی 'کسی اسم پ.ک.ک را به زبان نمی‌آورد'، اظهار نمود ما به سلیمان سویلو می‌گوییم سربازان تو از ترس پ.ک.ک فرار کرده و به آذربایجان گریختند! فناوری که شما هر روزه با آن از خود تمجید کرده و به آن باور دارید، نیروهای گریلا با عملیات‌های خویش آن‌ها را بی‌اعتبار ساخته‌اند. از سرحد تا مناطق حفاظتی مدیا هر روزه نیروهای گریلا عملیات انجام می‌دهند. در شرایطی زحمت و با وجود فناوری‌های پیشرفته نیروهای گریلا به دشمن ضربه وارد می‌کند. اما رژیم تا حدی از بعد اخلاقی تهی گشته که تلفات خود را از افکار عمومی ترکیه مخفی می‌كند و از راه رسانه‌ی جنگ ویژه می‌گوید که ما این تعداد را کشته و ... . اما باید بدانید که نیروهای گریلا با شیوه و روش‌های حرفه‌ای، شیوه‌ی جنگ گریلایی قرن ۲۰ را تغییر داده است."

 

جوانان دست مزدوران و نیروهای پلیس را قلمه کنند

انگیزک جوانان را مخاطب قرار داده و اعلام کرد؛" جوانان باید شهرها را برای مزدوران و پلیس‌هایی که دست خود را بر مادرانمان بلند می‌کنند به کابوس تبدیل کنند. دستی را که بر مادران بلند می‌شود را قلمه کنند. به همین دلیل آن‌ها نیازی به امر و دستور ندارند همه‌ی آگاهی‌های حزبمان در مقابل آن‌هاست باید با روحیه‌ی نیروهای گریلا که در کوهستان‌ها عملیات انجام می‌دهند، آن‌ها هم در شهرها عملیات انجام داده و توانایی محافظت از خود را داشته باشند.

انگیزک در پایان سخنان خوی درباره‌ی ارتباط میان دولت ترکیه و تبهکاران داعش گفت؛"آنکه نیروهای داعش را مدیریت می‌کند سویلوست چونکه وی به نمایندگی از داعش جهانیان را تهدید می‌کند. باید خلق ترکیه بویژه خلق استانبول هشیار باشند. آن‌ها همانگونه که در آمد و آنکارا قتل عام‌هایی را انجام دادند می‌توانند در استانبول هم به نام داعش قتل‌عام انجام دهند."