سری ثریا اُندر: لیلا گوون باید زندگی کند

پارلمانتار سابق ه.د.پ سری ثریا اندر خاطرنشان نمود، حصر امرالی تنها محدود به محبوس شدگان در این جزیره نیست بلکه به معنی تحت فشار قرار دادن امید به آینده‌ای یکسان، دمکراتیک و همراه با آشتی است

پارلمانتار سابق آنکارای ه.د.پ و سخنگوی هیئت امرالی سری سریااندر از ۶م ژانویه ۲۰۱٨ در بخش اف زندان شماره ۱ کاندرکوجالیه زندانی می‌باشد.

 

اُندر در مورد حصر عبدالله اوجالان و اعتصاب غذا برای پایان حصر اوجالان با خبرگزاری مزوپتامیا سخن گفت.

 

اندر خاطرنشان نمود که حصر امرالی تنها به امرالی محدود نمی‌شود. وی گفت: "حصر امرالی به معنی تحت فشار قرار دادن امید به آینده‌ی دمکراتیک، یکسان و همراه با آشتی است. ما باید در مورد اعتصاب لیلا گوون و رفقایمان و اراده ی آنها به خوبی بیندیشیم. کسانی که از جان خود مایه گذاشته‌اند. ما باید به آنها احترام بگذاریم و تلاش کنیم تا زنده بمانند و به زندگی ادامه دهند."

 

اندر در مورد انتخابات محلی شهرداری‌ها در ۳۱ مارس گفت: "آنچه برای ما مهم است این است که اراده‌ی خلق ما را غصب کرده‌اند و آنها را از شهرداریهای خود محروم کرده‌اند. ما باید یک بار دیگر شهرداریهایمان را پس بگیریم. پس از آن هم باید به خوبی خود را سازماندهی کنیم."