سوران عمر: سازمان‌های امنیتی اقلیم کردستان اعتبار خویش را از دست داده‌اند

نماینده جماعت اسلامی در مجلس اقلیم: نهادهای امنیتی جنوب کردستان به نهادهای سیاسی مبدل شد و اعتبار خویش را نزد عموم مردم از دست داده‌اند. برای بازگرداندن اعتبار عمومی به این نهادها لازم است که این سازمان‌ها خود را مورد ارزیابی قرار دهند

نماینده جماعت اسلامی در مجلس اقلیم: نهادهای امنیتی جنوب کردستان به نهادهای سیاسی مبدل شد و اعتبار خویش را نزد عموم مردم از دست داده‌اند. برای بازگرداندن اعتبار عمومی به این نهادها لازم است که این سازمان‌ها خود را مورد ارزیابی قرار دهند

 

سوران عمر عضو مجلس اقلیم کردستان از حزب جماعت اسلامی-کومَل در گفتگو با خبرگزاری فرات از سیاه‌نمایی حزب دمکرات کردستان عراق-پ.د.ک و استانداری هولیر علیه حزب خود سخن گفت. وی انتخابات اقلیم کردستان و عراق را هم مورد ارزیابی قرار داد.

سوران عمر در آغاز سخنان خود به حمله ماه گذشته به استانداری هولیر پرداخت که در ان یکی از کارمندان مسیحی مذهب استانداری جان خویش را از دست داده بود. وی گفت:"جماعت اسلامی حمله سه جوان به استانداری هولیر را تقبیح و محکوم کرد. آنچه باید در این رابطه صورت می‌گرفت این بود که سازمان‌های امنیتی بدون تبعیض از حکومت و تمام شهروندان محافظت کنند. لازم است که این نیروها مورد اعتماد مردم باشند. در مورد وقایع روی داده تحقیقات صورت گیرد و خلق هم به آن اعتماد کند. این نیرو نباید خود را به احزاب سیاسی واگذار کنند. وظیفه اصلی آنان ایجاد امنیت و محافظت از جامحه است. اما در عوض [این نیروها با عملکرد خود] مشروعیت خویش را در میان مردم از دست داده‌اند. به همین دلیل لازم است که نیروهای آسایش اقلیم کردستان خود را مورد ارزیابی قرار دهند و چنان عمل نمایند که شک و گمان خلق را نسبت به خود از میان بردارند."

 

دادگاه باید بی‌طرف باشد

نماینده جماعت اسلامی در مجلس اقلیم کردستان در مورد بیانیه‌ها و ادعاهای مطرح شده در باره حزب خویش گفت:"نیروهای امنیتی لازم است که در رابطه با موضوع امنیتی خود را وابسته جریانات سیاسی ننمایند. این وظیفه دادگاه است که تعیین خواهد کرد متهم کیست. نیروهای امنیتی نباید به دادگاه‌ها فشار وارد کنند. همچنین این نیروها نباید از یک جریان حمایت کنند. حال و وضع بیمارگونه جنوب کردستان با این قبیل اقدامات بدتر خواهد شد. متهم نمودن جماعت اسلامی نشانه فشارهای جریانی سیاسی است که خود را وارد معرکه کرده است."

 

بیانیه‌های مسئولین امنیتی غلط است

سوران عمر به بیانیه آسایش هولیر اشاره کرده و افزود:"هیچ حکمی در مورد بازداشت من وجود ندارد. در یک پرونده نام من همچون شاهد عنوان شده است. اما بیانیه آسایش هولیر در حقیقت به بیانیه مسئولین نمی‌ماند. ما در این مورد درخواست تحقیقات حقوقی کرده‌ایم. امیدواریم که یکبار دیگر مسئولین امنیتی بدون تحقیق و حکم دادگاه بیانیه‌های اینچنیی ندهند."

 

قرار بود سال گذشته انتخابات برگزار شود

سوران عمر در مورد انتخابات مجلس اقلیم کردستان گفت:"طبق روال قانونی لازم بود انتخابات سال گذشته برگزار می‌شد. اما متأسفانه به برگزاری آن به تعویق افتاد. اکنون هم خواهان تعلق آن هستند. در عراق صرف بحران‌ها و تنش‌های سیاسی و امنیتی اما انتخابات مجلس به تعویق نیافتاد. اما تعلیق انتخابات به امری عادی در جنوب کردستان مبدل شده و هیچگاه در زمان خود برگزار نشده است."

 

سوران عمر از ترس برخی جریان‌ها به عنوان یکی از دلایل تعلیق انتخابات نام برد و می‌گوید:"برخی جریان‌ها برای انتخابات آمادگی ندارند، هدف آنان تداوم اقتدار بر اقلیم کردستان است. با اینکه تغییر و تحول طبق انتظارات نیست اما بازهم تغییراتی روی داده است. اما در برخی مناطق با وجود برگزاری چندین بار انتخابات بازهم اقتدار به روال خویش ادامه می‌دهد. با تأسف جنوب کردستان در زمینه‌های دمکراسی، حقوق بشر و حکم قانون همیشه با موانع بزرگی روبرو شده است. اگر در رابطه با انتخابات هم به همین سیاست ادامه دهند چیزی از حکومت اقلیم باقی نمی‌ماند."

 

تقلب‌های فراوانی در انتخابات مجلس عراق صورت گرفت

سوران عمر نماینده جماعت اسلامی به تقلب‌های گسترده‌ای در انتخابات مجلس عراق اشاره کرد و افزود:"جریان‌های حاکم سیستم کامپیوتری انتخابات را دستکاری کردند. نتایجی که از انتخابات اخیر مجلس عراق در اقلیم کردستان اعلام شد مرحله تازه‌ای را با خود به همراه داشته است. اگر شمارش آرا با دست صورت می‌گرفت نتایج شفافتری به دست می‌آمد. اکنون به دلیل بحران‌و مسائل سیاسی در عراق و اقلیم کردستان از انتشار نتایج واقعی واهمه دارند. تعدادی کمی از صندوق‌ها را بازشماری کردند. تمام کشورهای همسایه هم از تقلب‌های وسیع در انتخابات مجلس عراق آگاهند، اما هدف آنان استفاده از این موقعیت است. تا زمانی که حق به حقدار نرسد تشکیل حکومت عراق و یا حکومت اقلیم کردستان بر بحران‌ها می‌افزاید. این هم به عمیق‌تر شدن بحران و عدم مشروعیت انتخابات نزد مردم می‌انجامد."