سپرهای انسانی: دولت ترکیه خواهان جنگ برادرکشی است

کنشگران سپر انسانی: نظامیان دولت ترکیه با لباس‌های مبدل نیروهای پیشمرگ خواهان جنگ برادر کشی کرد‌ها هستند.

  کنش سپر انسانی در منطقه‌ی دامنه قندیل ادامه دارد. کنشگران سپر انسانی پوشیدن لباس مبدل نیروهای پیشمرگ توسط نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه را محکوم کردند. کنشگران با قرائت بیانیه‌ای این اقدام دولت ترکیه را محکوم کردند. فعالان اعلام کردند، پوشیدن لباس نیروهای پیشمرگ توسط نظامیان دولت ترکیه با هدف مشروعیت بخشی به اشغالگری انجام می‌گیرد.

  آگری باشور یکی از کنشگران اعلام کرد،‌ روز ۱۴ژوئن/۲۴ خرداد آن‌ها کنش سپر انسانی را آغاز کرده و حملات دولت ترکیه علیه قندیل را قبول نخواهند کرد.

  باشور اظهار داشت، نظامیان دولت ترکیه با لباس نیروهای پیشمرگ انواع تکنولوژی‌های خویش را به کار بسته و به نیروهای گریلا حمله می‌کنند. دولت ترکیه خواهان جنگ برادرکشی در میان کردهاست.

  باشور اعلام کرد، "‌ هزاران نیروی پیشمرگ با این لباس‌ها به شهادت رسیده‌اند. لباس نیروهای پیشمرگ ارزشمند و مقدس‌ هستند. این کنشگران نمی‌خواهند که نیروهای پیشمرگ در برادر کشی مشارکتی داشته باشند. این را قبول نخواهیم کرد. پ.د.ک و ی.ن.ک به غلامان ایران و ترکیه مبدل شده‌اند. ما؛ جوانان جنوب کردستان از خانواده‌ی شهدا، پیشمرگان و تمامی خلق جنوب کردستان درخواست می‌کنیم در برابر این اقدامات موضع خود را نشان دهند. "

  لازم به ذکر است روز گذشته در منطقه‌ی برادوست واقع در جنوب کردستان نظامیان دولت ترکیه با لباس مبدل نیروهای پیشمرگ اقدام به ایجاد ایست بازرسی کرده‌ بودند.