سَرحَد / ارتش ترکیه در حال آغاز عملیات نظامی دیگر می باشد

ارتش ترکیه در کوهستان های تَندورک منطقه سرحد در حال آغاز یک عملیات نظامی دیگر می باشد. گریلاهای ه.پ.گ در ماه (اکتبر/مهر) گذشته سال جاری ضربات سنگینی را بر پیکره ارتش ترکیه متحمل کردند.

ارتش ترکیه در کوهستان های تَندورک منطقه سرحد در حال آغاز یک عملیات نظامی دیگر می باشد. گریلاهای ه.پ.گ در ماه (اکتبر/مهر) گذشته سال جاری ضربات سنگینی را بر پیکره ارتش ترکیه متحمل کردند.

 

منابع بومی به خبرگزاری فرات اعلام کردند که ارتش ترکیه در حال انجام عملیات تازه ای در کوهستان های منطقه سرحد باکور کردستان مقابل گریلاهای ه.پ.گ می باشد.

 

در این عملیات نظامی هزاران نظامی ارتش ترکیه با همکاری مزدوران محلی و پشتیبانی واحدهای توپخانه و هواپیماهای جنگی مشارکت می کنند.

 

گریلاهای ه.پ.گ در ماه(اکتبر/ مهر) گذشته سال جاری ضربات کشنده ای بر ارتش ترکیه وارد آوردند و ده ها نظامی ارتش را کشته و یا زخمی کردند.

 

لازم به ذکر است که بامداد امروز هواپیماهای جنگی ارتش اطراف روستای "خاریکه" شهر آگری استان سرحَد را نیز بمباران کردند.