شمار زیادی از شهروندان دراستان آمد توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند

پلیس ترکیه هنگام برگزاری متینگ و تظاهرات بزرگ در شهر آمد باکور کردستان با شعار" انزوای تحمیلی شکست خواهد خواهد خورد، آزادی پیروز خواهد شد"، یورش برده و شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کردند.

پلیس ترکیه هنگام برگزاری متینگ و تظاهرات بزرگ در شهر آمد باکور کردستان با شعار" انزوای تحمیلی شکست خواهد خواهد خورد، آزادی پیروز خواهد شد"، یورش برده و شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کردند.

 

شهروندان کرد در تظاهراتی بزرگ به منظور محکوم کردن انزوای تحمیلی دولت ترکیه مقابل عبدالله اوجلان رهبر خلق کرد و حمایت از ایشان، اقدام به فعالیت اعتراضی کردند. پلیس ترکیه به معترضان در این متینگ حمله کرده و شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرد.

 

شهرندان بازداشت شده به مرکز پلیس منتقل شدند.